Werkplaats Zelfmanagement XL gestart

Hoe kunnen we met behulp van een selectie aan veelbelovende zelfmanagementinterventies zorgteams ondersteunen in het versterken van het zelfmanagement van hun patiënten/ cliënten? en Hoe kunnen we de implementatie en borging deze zelfmanagementinterventies in de dagelijkse zorgpraktijk optimaal realiseren? Deze vragen staan de komende drie jaar in het door ZonMw gefinancierde project Werkplaats Zelfmanagement XL centraal.

Wie doen er mee?
Voor het beantwoorden van deze vragen hebben drie onderwijsinstellingen (Hogeschool Rotterdam, Fontys Hogeschool, Albeda zorgcollege), zes zorgorganisaties (Maasstad ziekenhuis, Laurens thuiszorg, Antes ggz, en Humanitas ouderenzorg, Oktober thuiszorg en Kempenhaeghe Epilepsie Woonzorg) en twee kennis- en adviesorganisaties (Ikone, VIlans) hun krachten gebundeld.

Waar gaat het over?
Zelfmanagementondersteuning hoort bij de kern van het verpleegkundig beroep. Aansluiten bij behoeftes van patiënten/cliënten en samen beslissen vormen de pijlers van persoonsgerichte verpleegkundige zorg. De toepassing in de dagelijkse praktijk is echter nog niet vanzelfsprekend. Het is uitdagend om deze vaardigheden aan te leren en te onderhouden. Zelfmanagementondersteuning vraagt om een nieuwe werkwijze, waar patiënten/cliënten baat bij hebben, maar die verpleegkundigen en verzorgenden uitdaagt tot maatwerk. Ook in het verpleegkundig onderwijs blijkt het uitdagend te zijn om vaardigheden voor persoonsgerichte zorg als “soft-skill” aan te leren. Met de Werkplaats Zelfmanagement XL gaan we hiermee aan de slag.

Wat gaan we doen?
We gaan aan de slag met implementatie en met implementatieonderzoek en de vraag hoe implementatie in de dagelijkse zorgpraktijk optimaal kan worden gerealiseerd.

Voor de Werkplaats Zelfmanagement XL zijn negen veelbelovende interventies geselecteerd die het zelfmanagementondersteuning vergemakkelijken. Voorbeelden van deze interventies zijn het zelfmanagement web, het gespreksmodel SDM-OLD, de terugvraagmethode en het Active Support Model.

Hoe gaan we dat doen?
De zorgorganisaties leveren achtereenvolgens twee keer een verbeterteam. In elk verbeterteam zijn minimaal een cliënt en/of naaste opgenomen. Verder participeren studenten, docenten van hbo/mbo, verpleegkundigen en verzorgenden en ervaringsdeskundigen samen om te leren van de implementatie-aanpak waarbij professionals eigenaar zijn van de gekozen interventies en deze methodisch implementeren.

Elk team werkt 18 maanden aan de implementatie van een door henzelf gekozen interventie. Het verbeterteam wordt ondersteund door het projectteam met implementatie-experts, docent-onderzoekers en bruggenbouwers. In het implementatieonderzoek volgen we de voortgang en brengen we de beïnvloedende factoren in kaart. We maken gebruik van de bestaande Leerwerkplaatsen waarin verpleegkunde onderwijs (hbo, mbo) en praktijk samenwerken en samen leren.

Wat levert het op?
Aan het einde van het project hopen we effectieve zelfmanagementinterventies in diverse praktijken van V&V (ziekenhuis, ggz, verpleeghuis- en thuiszorg, gehandicaptenzorg) zodanig geïmplementeerd te hebben dat deze onderdeel zijn geworden van de dagelijkse werkwijzen van de betrokken teams. Daarnaast hopen we meer kennis opgedaan te hebben over hoe duurzame implementatie van zelfmanagementinterventies het beste tot stand komt binnen leerwerkplaatsen (LWP) waarin studenten V&V (mbo/hbo), docenten en praktijkprofessionals samenwerken – uitgebreid met cliënten- en naasten vertegenwoordigers.

Meer informatie, vragen of opmerkingen?
Mocht je naar aanleiding van dit bericht meer informatie willen over het project dan kan je contact opnemen met de projectleider van het project Heleen van der Stege (Kenniscentrum Zorginnovatie Hogeschool Rotterdam): h.a.van.der.stege@hr.nl of met de docent-onderzoeker van Fontys Hogeschool Bienke Janssen: bienke.janssen@fontys.nl.

Sfeerafbeelding Fontys