Gebruikersondersteuning Mailchimp

Mailchimp is de e-mailtool van Fontys. Dienst M&C heeft intensief samengewerkt met dienst IT om een koppeling tussen CRM Next en Mailchimp te realiseren. Met deze oplossing kun je vanuit CRM Next mailings versturen met de voordelen van een professioneel mailpakket.


We hebben voor Mailchimp verschillende handleidingen en instructievideo's gemaakt voor gebruikersondersteuning.