Eindhoven,
13
september
2018
|
15:26
Europe/Amsterdam

Twee docent-onderzoekers ontvangen Promotiebeurs

NWO beurzen

Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap stelt jaarlijks 9,5 miljoen euro beschikbaar voor promotietrajecten. Met de beurs krijgen leraren de kans zich verder te ontwikkelen en de aansluiting tussen universiteiten en scholen te versterken. Afgelopen woensdag 5 september ontvingen 16 leraren een Promotiebeurs uit de twaalfde ronde van de Promotiebeurs voor Leraren. Twee docentonderzoekers van Fontys ontvingen de promotiebeurs. Beatriz Roman, docent HRM en lid van de kenniskring van het Lectoraat Dynamische Talentinterventies de beurs voor de uitvoering van haar onderzoek naar 'Het verhaal als kwaliteitsinstrument'. Dennis Arts van de Sporthogeschool ontving zijn beurs voor het onderzoek naar het Ontwerpen voor een actieve leefstijl: ontwikkeling en validering van een methodiek voor het ontwerpen van draagbare technologie gericht op het duurzaam inpassen van beweeggedrag in de dagelijkse routine van volwassenen.

Verhalen benutten als bron van informatie
Verhalen zijn krachtig en kunnen sterke beelden oproepen. Maar hoe wetenschappelijk verantwoord is het om ze te gebruiken om uitspraken te doen over kwaliteit? Zijn ze betrouwbaar? En wat valt eruit te leren? In dit onderzoek worden de mogelijkheden bestudeerd om verhalen binnen organisaties te benutten als bron van kwaliteitsinformatie. Het promotietraject borduurt voort op het onderzoek waar Beatriz Roman zich al vanaf 2016 mee bezighoudt met subsidie vanuit ZonMW. Inmiddels staat vast dat de praktijk van de Ouderenzorg de ontwikkelde methode meerwaarde vindt hebben en verder wil implementeren.In het afgelopen jaar zijn zowel TP studenten als zorgmedewerkers getraind in het ophalen en analyseren van verhalen. Het promotieonderzoek zal de wetenschappelijke basis onder het project verder versterken en aanvullen met kennis over de leereffecten die het werken met verhalen binnen organisaties kunnen hebben.

Bijdrage leveren aan leven lang bewegen
In zijn promotieonderzoek zal Dennis Arts de kennis, waarom mensen wel of niet bewegen, koppelen aan een ontwerpmethodiek voor de ontwikkeling van slimme en gepersonaliseerde wearables. Fysieke inactiviteit is een groeiend maatschappelijk probleem met verstrekkende gezondheidsrisico’s. Hoewel er de afgelopen jaren een groot aantal wearables (activity trackers) is ontwikkeld blijkt de impact daarvan beperkt omdat ze weinig tot niet zorgen voor een duurzame gedragsverandering. Dit komt mede doordat deze wearables ontwikkeld worden door designers en ingenieurs, die bedreven zijn in technologie, maar slechts beperkt gebruik maken van gedragsveranderingstechnieken en er onvoldoende in slagen om personen individueel te benaderen.Dennis: “Uiteindelijk wil ik met een technologische oplossing een kleine bijdrage leveren aan een leven lang bewegen. Niet door de ontwikkeling van een app of wearable maar door het ontwikkelen van een methodiek die ontwerpers in staat stelt om systematisch en multidisciplinair wearables op maat te ontwerpen. Deze zouden dan, naast de hulp van beweeg- en leefstijlcoaches die we bij bachelor Sportkunde opleiden, mensen moeten gaan helpen om in hun dagelijkse leven meer te gaan bewegen”.

Over de Promotiebeurs voor Leraren
De laureaten worden voor een periode van vijf jaar maximaal 0,4 fte per jaar vrijgesteld van onderwijs om met behoud van salaris te werken aan hun promotieonderzoek. Daarnaast ontvangen zij budget voor deelname aan congressen en andere aan het onderzoek gerelateerde activiteiten. De feestelijke uitreiking vond plaats bij de Nederlandse Wetenschappelijke Organisatie (NWO) in Den Haag.

Belangrijk bij het promotieonderzoek is dat de opgedane kennis en onderzoekservaring ten goede komen aan de wetenschap én aan de onderwijspraktijk. Leraren die worden toegelaten, worden voor een periode van vijf jaar maximaal 0,4 fte per jaar vrijgesteld van onderwijs om met behoud van salaris te werken aan hun promotieonderzoek.

 

 

auteur: Monique van Laar