21
maart
2023
|
14:16
Europe/Amsterdam

Raymond Knops nieuw lid raad van toezicht Fontys

csm_Knops_6684c313fb

Per 1 maart jl. is Raymond Knops (51) lid van de raad van toezicht van Fontys. Hij is de opvolger van Ria Oomen die na de maximale twee termijnen afscheid heeft genomen. 

Raymond Knops heeft in februari afscheid genomen als lid van de Tweede Kamer (CDA). Per 1 april 2023 wordt hij bestuursvoorzitter van de Stichting Nederlandse Industrie voor Defensie en Veiligheid (NIDV). Raymond Knops heeft een lange politieke loopbaan achter de rug. Zo was hij behalve lid van de Tweede Kamer (2005-2017 en 2022-2023) ook staatsecretaris (2017-2019 en 2020-2022) én minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties (2019-2020). Voordat hij in de landelijke politiek aan de slag ging, was Knops jarenlang wethouder, locoburgemeester en raadslid in zijn ‘eigen’ Limburgse gemeente Horst aan de Maas. Opgeleid aan de Koninklijke Militaire Academie startte hij zijn loopbaan als officier bij de Koninklijke Luchtmacht en het ministerie van Defensie. 

Fontys is geen onbekend terrein voor Raymond Knops. ‘Ik ken Fontys vanuit verschillende perspectieven’, legt Knops uit. ‘Als inwoner uit de regio en uit mijn periode als bewindspersoon toen ik verantwoordelijk was voor digitalisering en grensoverschrijdende samenwerking. In 2019 heb ik Koning Willem Alexander daarom uitgenodigd voor een bezoek aan de locatie Venlo. Eerder al in 2017 (tot aan mijn benoeming in kabinet) was ik lid van de raad van advies van Fontys Engineering. Ik heb zo met eigen ogen de gedrevenheid van docenten en studenten gezien. Fontys vervult een belangrijke rol in Brabant en Limburg; vanuit mijn achtergrond en ervaring wil ik graag bijdragen aan de verdere ontwikkeling van onderwijs en onderzoek bij Fontys. Zodat het aanwezige talent in de regio de ruimte krijgt om zich te ontwikkelen voor onze maatschappij.’ 

De raad van toezicht en het college van bestuur zijn content met de benoeming van Raymond Knops. Als oud-minister en -staatssecretaris en als oud-wethouder heeft hij een enorme bestuurlijke ervaring opgebouwd. Daarnaast heeft hij veel inhoudelijke ervaring en affiniteit op de ook voor het hoger onderwijs en Fontys cruciale gebieden bedrijfsvoering en digitalisering. Last but not least is Raymond Knops altijd woonachtig gebleven in Horst aan de Maas, in een van de regio’s dus (Noord- en midden-Limburg) waarin Fontys actief is. Daarmee is Raymond Knops een waardig opvolger van Ria Oomen die in de afgelopen acht jaar een grote bijdrage heeft geleverd aan de ontwikkeling van Fontys. 

auteur: Sander Peters