13
februari
2019
|
15:44
Europe/Amsterdam

Rachel Verheijen (FHKE) ontvangt NWO -beurs

Rachel Verheijen NWO

Rachel Verheijen, docent opleiding Pedagogisch Management Kinderopvang (FHKE), heeft na een uitgebreide selectieprocedure een prestigieuze NWO- promotiebeurs voor leraren ontvangen. Deze beurs biedt docenten in Nederland de gelegenheid om naast hun docentschap maximaal vijf jaar te werken aan hun promotie. Doel van de NWO-promotiebeurs is om kennis en ervaring ten goede te laten komen aan de onderwijspraktijk. Daarnaast heeft de NWO-promotiebeurs tot doel om de aansluiting tussen universiteiten en scholen te vergroten.

Rachel Verheijen heeft de beurs gekregen voor het onderzoek: Bevorderen van interprofessionele samenwerking tussen basisonderwijs en kinderopvang: een cruciale rol voor leidinggevenden. “De laatste jaren zien we steeds vaker kindcentra voor kinderen van nul tot dertien jaar ontstaan in de veronderstelling dat samenwerking tussen basisonderwijs en kinderopvang leidt tot eenduidige pedagogische en onderwijsinhoudelijke doorgaande lijnen voor kinderen”, vertelt Rachel Verheijen. “Wat ook opvalt, is dat deze samenwerking niet vanzelf verloopt. Met dit promotieonderzoek willen we vanuit een HRM-invalshoek zicht krijgen op de wijzen waarop leidinggevenden deze interprofessionele samenwerking bevorderen en met welk resultaat.” Het onderzoek wordt uitgevoerd onder begeleiding van dr. Anje Ros, lector Leren en Innoveren bij Fontys Hogeschool Kind en Educatie en prof. dr. Marc Vermeulen van Tilburg University.

NWO vindt de thematiek van het beoogde promotieonderzoek maatschappelijk zeer relevant. Het onderzoek heeft de potentie om een bijdrage te leveren aan een betere samenwerking tussen kinderopvang en basisonderwijs en het toetsen van het HRM-model als invalshoek in de nieuwe context van interprofessionele samenwerking is vernieuwend. De NWO-Promotiebeurs moet een bijdrage leveren aan kwaliteit van het onderwijs. Rachel Verheijen: “Binnen Fontys Hogeschool Kind en Educatie leiden wij met onze hbo-opleidingen Pabo en PMK (pedagogisch management kinderopvang) twee groepen aankomend professionals op die na hun opleiding steeds meer te maken gaan krijgen met samenwerking in een (integraal) kindcentrum: als leerkracht basisonderwijs of als pedagogisch coach, beleidsmedewerker of leidinggevende in de kinderopvang." Opbrengsten van dit onderzoek kunnen daarmee rechtstreeks ten goede komen aan beide bacheloropleidingen. Ook voor de masteropleiding Leadership in Education die FHKE aanbiedt, kunnen de resultaten van het onderzoek gebruikt worden om leidinggevenden van kindcentra te scholen in het bevorderen van interprofessionele samenwerking.

 

Auteur: FHKE-RV