Eindhoven,
29
maart
2016
|
11:46
Europe/Amsterdam

RAAK MKB Project ‘(G)een moer aan!’ gefinancierd door Regieorgaan SIA

sia-logo.jpg

Recent is bekend gemaakt dat Regieorgaan SIA veertien onderzoeksprojecten van hogescholen door middel van de regeling RAAK-mkb financiert. Het doel van de regeling is het bevorderen van kennisuitwisseling tussen hogescholen en het mkb om het innovatief vermogen van mkb-ondernemingen te vergroten. Nationaal werden 38 projectaanvragen ingediend, waarvan er twintig positief zijn beoordeeld en waarvan veertien ook daadwerkelijk in aanmerking komen voor subsidie. De aanvraag ‘(G)een moer aan!’ – die zich richt op adaptieve robotica en mens-robot interactie in high mix low volume high complexity productieprocessen – van Henk Kiela van Fontys Hogeschool Engineering, is op een derde plek in de ranking terecht gekomen.

Nieuwe systemen MKB nodig
Massafabricage in de (MKB) maakindustrie is aan het veranderen. Daardoor zijn nieuwe systemen voor het MKB nodig, waarin robots en mensen samen kunnen werken en die zich snel kunnen aanpassen aan nieuwe productieomstandigheden met lage opstartkosten. De ambitie van het project ‘(G)een Moer Aan’ is om het her configureren van een robotsysteem voor een nieuwe taak in een productieomgeving net zo eenvoudig en snel te maken als het gebruik van een smartphone.
Op vraag van betrokken MKB partners ligt de focus op een repeterende productiehandeling die in veel sectoren voorkomt en die relatief veel arbeidstijd kost: het indraaien van moeren en bouten in een object.

Boutmontagerobot
De centrale onderzoeksvraag van het project luidt: ‘Hoe kan een operator een robot eenvoudig, snel en veilig inleren om assemblage handelingen te verrichten voor het snel en robuust verbinden van bouten, moeren en ringen met objecten? Het resultaat van dit praktijkgerichte onderzoeksproject is een ontwerpmethodiek voor de opzet van een gebruiksvriendelijke user interface van een boutmontagerobot op de werkvloer. Door slim gebruik van geïntegreerde inzet van CAD productinformatie, vision technologie en compliant (meegaand) gripping en placing wordt de robot zo veel als mogelijk vooraf automatisch geconfigureerd. Het projectconsortium dat het onderzoek gaat uitvoeren bestaat uit een dertiental bedrijven, onderwijs- en kennisinstelingen, betrokken coöperaties en de gemeente Eindhoven. Gemeente Eindhoven ondersteunt het belang van dit project voor behoud en verbetering van arbeidsplaatsen in de maakindustrie.

Verankering van kennis en kunde
Zo'n twintig (docent)onderzoekers van de hogescholen en ongeveer 80 studenten worden betrokken bij dit project. In de vorm van stages en afstudeeronderzoeken werken zij aan interessante vraagstukken direct afkomstig uit de beroepspraktijk. Naast genoemde meerwaarde voor het bedrijfsleven beoogt het project een verdere verankering van kennis en kunde in onderwijs en lectoraten en een vergroting van de kwaliteit van docenten en afstudeerders.