08
februari
2021
|
10:14
Europe/Amsterdam

Pilot flexibilisering deeltijdonderwijs afgerond met lancering magazine

Flex magazine

Met de overhandiging van het Fontys Flex magazine door programmadirecteur Hans Dekker aan CvB-lid Elphi Nelissen is woensdag 3 februari officieel een einde gekomen aan de pilot flexibilisering van het deeltijdonderwijs binnen Fontys Hogescholen. ‘Het doel is om de komende jaren al onze deeltijd- en voltijdopleidingen flexibel(er) in te gaan richten.’

Het Fontys Flex magazine staat vol verhalen van studenten, docenten en mensen uit het werkveld die de afgelopen vier jaar deelnamen aan de pilot Flexibilisering van de deeltijdopleidingen, een initiatief van het ministerie van OC&W.
In 2016 gingen 37 van de in totaal 80 deeltijdopleidingen van Fontys aan de slag met het flexibiliseren van hun onderwijsaanbod. ‘Tot die tijd waren de deeltijdopleidingen eigenlijk een kopie van de voltijdvariant’, zegt Hans Dekker, programmadirecteur Flexibilisering Deeltijdopleidingen bij Fontys. ‘Hetzelfde aanbod, maar dan in een snelkookpan. Daarbij ga je voorbij aan de kennis en ervaring die werkenden of werkzoekenden al hebben opgebouwd. Vrijstellingen? Ja, die waren er wel, maar alleen op basis van behaalde diploma’s, niet op basis van al verworven competenties. Nu kunnen we wel recht doen aan de leerwerkervaring van professionals.’

Leeruitkomsten
Binnen de pilot werden vaste programma’s losgelaten en kreeg de studerende professional de ruimte om een eigen leerroute te kiezen. Dekker: ‘Zo verweven we leren en werken, in sociale interactie met experts binnen en buiten de hogeschool. In de leeruitkomsten is vervolgens vastgelegd wat studenten moeten kennen en kunnen, maar niet hoe het bijbehorende programma er uit moet zien.’ Niet het programma is dus sturend voor het leren, maar wat er bereikt moet worden. ‘Daardoor is het mogelijk om meer recht te doen aan eerdere leerervaringen en worden persoonlijke leertrajecten mogelijk. Ook kan de professional al tijdens de opleiding een bijdrage leveren aan vernieuwing van de praktijk.’
Nu de pilotfase achter de rug is, ligt er een schat aan waardevolle ervaringen, stelt Dekker. ‘En die willen we graag delen. Binnen én buiten de Fontys muren. Daarom dit magazine. We laten studenten aan het woord, maar ook docenten en mensen uit het werkveld. Daarnaast delen we feiten en cijfers en do’s en dont’s.’ 
Elphi Nelissen, lid van het CvB van Fontys neemt het magazine met enthousiasme in ontvangst. Als we met z’n allen roepen dat iedereen een leven lang moet leren, dan is het aan ons als onderwijsinstelling om dat mogelijk te maken. Met flexibel onderwijs speel je in op die behoefte. Nog te vaak merken we dat een deeltijdopleiding moeilijk te combineren is met een fulltimebaan of met het ouderschap. Mensen met een drukke baan, mensen met kinderen, maar ook mantelzorgers hebben straks door de flexibilisering van onze opleidingen de mogelijkheid om hun eigen route naar een hbo-diploma te bepalen.’

Hoe nu verder?
Het magazine vormt het slot van het experiment, maar is tevens het startpunt van de verdere flexibilisering van overige opleidingen van Fontys. Nelissen: Het doel is dat uiteindelijk al onze opleidingen, zowel voltijd als deeltijd, flexibel(er) worden ingericht. Soms gaat dat als vanzelf, een andere keer kost dat meer tijd. Maar dat studeren aan Fontys de komende jaren nog flexibeler wordt, dat staat als een paal boven water.’

Magazine lezen?
Benieuwd naar de ervaringen van deelnemers aan de pilot? Het Fontys Flex magazine is te downloaden via fontys.nl/flexibilisering.

 

Auteur: Eva Jans