03
juni
2019
|
13:57
Europe/Amsterdam

Openbaar college: Opvoeden in de digitale wereld

190094-Openbaar College-Fontys for Society fontysnieuws

Cyberpesten, cyberstalking, sexting, game- of telefoonverslaving. Kinderen en jongeren van nu groeien op in een diverse, snel veranderende samenleving vol digitale mogelijkheden. Dit biedt kansen, maar brengt ook nieuwe opvoedingsvragen met zich mee. Tijdens een openbaar college in de Tilburgse LocHal gaan Colette Cuijpers (lector Recht en Digitale Technologie) en Maike Kooijmans (lector Opvoeden voor de Toekomst) in op dit onderwerp. Het college vindt plaats in de LocHal in Tilburg op donderdag 27 juni. Het begint om 19.30 uur. Vanwege een beperkt aantal plaatsen is vooraf aanmelden gewenst.

Sommige ouders controleren hun kinderen op de social media of volgen ze via tracking devices. Er zijn ouders die volgers kopen voor hun kind, zodat het zich populair voelt op de social media. Veel ouders en professionals zoeken naar nieuwe houvasten om onze jeugd op hun weg naar volwassenheid te begeleiden. Maar wie is verantwoordelijk voor de (digitale) opvoeding? En hoe gaan we om met de rechten en plichten van ouder, kind en school? Colette Cuijpers en Maike Kooijmans zullen in dit openbaar college ieder vanuit hun eigen invalshoek ingaan op deze uitdaging. Zij worden daarbij ondersteund door Laura Mulder (socioloog en docent/onderzoeker Fontys Hogeschool Pedagogiek).

Colette Cuijpers
Colette Cuijpers is als lector Recht en Digitale Technologie verbonden aan Juridische Hogeschool Avans - Fontys. Daarnaast is ze universitair hoofddocent aan het Tilburg Institute for Law, Technology, and Society van Tilburg University. Colette is een gepromoveerd jurist en heeft een zeer brede onderzoeks- en onderwijservaring op het gebied van recht en digitale technologie. Naast onderwerpen als e-overheid, e-commerce, intellectuele eigendom en cybercrime ligt haar focus in onderzoek en onderwijs met name op het gebied van privacy en gegevensbescherming.

Maike Kooijmans
Maike Kooijmans is verbonden aan het lectoraat Opvoeden voor de Toekomst van Fontys Hogeschool Pedagogiek. Ze promoveerde in mei 2016 als jeugdsocioloog aan de Universiteit van Amsterdam op het proefschrift ‘Talent van de straat. Jongerenwerk als preventiestrategie’. Haar roots liggen in het jeugd- en jongerenwerk waar zij als theaterpedagoog met jongeren werkte. Sinds 2006 doet zij wetenschappelijk onderzoek naar de pedagogische waarde van sport, kunst en cultuur en heeft ze een theoretische basis gelegd voor talentgericht werken met kwetsbare jongeren. Haar missie is om deze kennis en kunde, die zij talentologie noemt, door praktijkgericht onderzoek verder te verspreiden binnen het pedagogisch veld: het onderwijs en de beroepspraktijk.

Fontys for Society
In de hedendaagse wereld ben je nooit uitgeleerd. Een leven lang nieuwsgierig blijven, is dan ook geen keuze meer, maar een must. Fontys is als kennispartner actief in de regio om de professionals van de toekomst op te leiden. We willen onze kennis niet alleen delen met onze studenten, maar ook met jou. In toegankelijke openbare colleges gaan onze docenten, studenten en lectoren in op actuele ontwikkelingen en thema’s. Dat levert je niet alleen kennis en informatie op, maar ook verrassende inzichten. Deze editie van Fontys for Society vindt plaats in dé nieuwe ontmoetingsplek van Tilburg: de LocHal.

Vanwege een beperkt aantal plaatsen, vragen we je om je vooraf aan te melden via dit formulier.

Wie wat waar?
Fontys for Society – Openbaar college.
Donderdag 27 juni 2019.
Van 19.30 tot 21.00 uur. Inloop 19.00 uur.
Locatie: Kennismakerij in de LocHal Tilburg.
Toegang gratis. Vooraf aanmelden via dit formulier.

Auteur: Ingrid Oonincx