08
mei
2019
|
15:11
Europe/Amsterdam

Onderzoeksthema Creatieve Economie lanceert onderzoekslijnen

creative+economy

Onderzoeksthema Creatieve Economie lanceerde vorige maand haar onderzoekslijnen tijdens STRP festival in Eindhoven. Dat gebeurde tijdens het conferentie-onderdeel ‘conferentie en dialoog’ dat door STRP in samenwerking met het onderzoeksteam Creatieve Economie werd vormgegeven.  

De onderzoekslijnen van Creatieve Economie zijn: Ontwerp voor transformationele praktijken van Olga Mink, Post-digitale cultuur en visies op het internet van de toekomst van Nadine Roestenburg en Musea en creatieve samenlevingen van Mathieu Viau-Courville.
De onderzoeksleiders selecteerden samen met de organisatie van STRP internationale keynote sprekers die aansloten bij hun onderzoekslijn. De sprekers deelden hun visie op voor de onderzoeken relevante onderwerpen, waarna zij in de debatten het gesprek aangingen met de onderzoekers en het publiek. Daardoor hebben de onderzoekers niet alleen kennis kunnen delen, maar ook kunnen ophalen. Dit is een waardevolle input voor het vervolg van hun onderzoek en inbreng in onderwijs. Bovendien zijn deze internationale contacten niet alleen nu maar ook in de toekomst gesprekspartner van het onderzoeksteam Creatieve Economie. Dus niet alleen een mooie lancering, maar meer nog een mooie opmaat naar de toekomst en de uitrol van verder onderzoek en input voor onderwijs.

Guerilla research adventure
Zo heeft Olga Mink een publiek onderzoekstraject met de titel ‘The guerrilla research adventure’ georganiseerd. Een onderzoek in de vorm van een experiment om nieuwe inzichten en perspectieven voor transformationele verandering te verkennen in de vorm van micro-interventies, hacks en pop-ups. Dit met als doel nieuwe ideeën en scenario’s te verkennen door verandering te belichamen in de vorm van presentaties over ontwikkelingen in technologie, economie en de waarde van creativiteit in deze veranderingsprocessen. De deelnemers aan de conferentie zijn ondergedompeld in experimenten waarbij een beroep is gedaan op de zintuigen. Olga heeft dit guerrilla onderzoek vormgegeven met onder andere: Reon Brand (Senior Director Foresight and Socio-cultural trends at Philips Design), Caroline Hummels (hoogleraar Ontwerp en theorie voor transformatieve eigenschappen TU/e), Dick Rijken (directeur STEIM Amsterdam, docent Haagse Hogeschool en onderzoeker Minerva Kunstacademie Groningen) en Mignon van Halderen (lector thought leaderschip Fontys Hogescholen).

Toekomst van internet
Fontys onderzoeker Nadine Roestenburg modereerde tijdens de conferentie op STRP festival een gesprek dat dieper inging op de toekomst van het internet. Een sessie over de oorspronkelijke belofte van internet als openbaar domein waar non-profit informatie op grote schaal wordt gedeeld en over het feit dat van die oorspronkelijke belofte niet veel meer over is. In het panel namen plaats: James Bridle (kunstenaar, auteur New Dark Age), Andrew Keen (auteur van o.a. How to Fix the Future), Ruben Verborgh (hoogleraar Semantic Web Technology aan de Universiteit van Gent) en Paulien Dresscher (namens PublicSpaces). De discussie was bedoeld om te onderzoeken wat er mis is met het huidige internet en hoe dit in de toekomst hervormd zou kunnen worden. Vragen die aan de discussie ten grondslag lagen, waren: ‘Kunnen we de kracht van online communities op een niet-commerciële manier organiseren? Hoe kunnen we baas worden over onze eigen gegevens? en Kunnen we ons eigen internet bouwen?’

Musea
Onderzoeksleider Mathieu Viau-Courville blikte tijdens deze dagen samen met wereldberoemde museologen, museumdirecteuren, makers, sociale innovators en de kwartiermaker van het Rijksmuseum voor Design in Eindhoven vooruit naar de rol van actieve musea en een veranderend publiek in de 21ste eeuw. Sprekers waren afkomstig uit Montreal (Jean-Francois Leclerc), Toronto (Dave Colangelo), Athene (Marlen Mouliou) en Amsterdam/Eindhoven (Chris Sigaloff).
Na de STRP-conferentie ontmoetten zij Viau-Courville op een van de Fontyslocaties tijdens een rondetafelgesprek. Hieraan namen ook vertegenwoordigers van Eindhovense culturele organisaties deel (Bibliotheek Eindhoven, Eindhoven Museum, Stichting Cultuur Eindhoven, gemeente Eindhoven), evenals Hervé Francois (directeur van het Historial de la Grande Guerre in Frankrijk). Tijdens dit rondetafelgesprek is gebrainstormd over items als de ontwikkeling van het publiek en hoe de veerkracht in de culturele sector van Brainport kan worden bevorderd.

Naast lancering van het onderzoeksteam en delen van kennis door de onderzoeksleiders was dit ook een unieke kans om meer informatie over de onderzoeksthema’s op te halen bij deskundigen en het STRP-publiek. De onderzoekers zetten hun werk voort en gaan daar binnen Fontys meer en meer lectoren, docenten en studenten bij betrekken. Inmiddels zijn de eerste colleges en onderwijsactiviteiten van het TEC for Society onderzoeksthema Creatieve Economie gestart.

Auteur: Willy Boets

TEC for Society

De maatschappij verandert razendsnel en vraagt een meer ondernemende en nieuwsgierige houding van studenten en professionals. Kennis en vaardigheden die hiervoor essentieel zijn noemen we TEC: Technology, Entrepreneurship en Creativity. Wie over TEC-skills beschikt, begrijpt hoe technologie vraagstukken kan oplossen, durft te ondernemen en zoekt naar creatieve oplossingen en samenwerkingen. Onze studenten, afgestudeerden, docenten en onderzoekers leveren zo een proactieve bijdrage aan een duurzame en inclusieve samenleving. TEC for Society.