12
april
2019
|
13:54
Europe/Amsterdam

Action Research meets Design Research

famke225

Binnen Fontys worden de methodologieën ‘Action research’ en ‘Design research’ als vormen van praktijkgericht onderzoek steeds meer toegepast, met name in het Masteronderwijs. Ze spelen in op toenemende complexe vraagstukken in de samenleving en dus ook in de beroepspraktijken en vragen om nieuwe manieren van onderzoek. Met het oog op doorwerken en verduurzaming wordt steeds vaker ook een verandergerichte, participatieve en creatieve aanpak gevraagd. Hiervoor zijn specifieke vaardigheden nodig, niet alleen van de onderzoekende professional, maar ook van docentbegeleiders en co-onderzoekers in de praktijk. Binnen diverse hogescholen wordt actief ingespeeld op deze behoefte door intern masterclasses, intervisie, werkbijeenkomsten, cursussen en scholingen te organiseren.
 

Voor de eerste keer in Nederland, hebben vijf hogescholen en één universiteit hun ervaringen, inzichten en bestaand onderwijsmateriaal met zowel actie-en ontwerpgerichte onderzoeksmethodieken, gebundeld in een zesdaagse opleiding.

Famke van Lieshout, werkzaam bij Fontys Hogeschool Mens en Gezondheid en gespecialiseerd in actieonderzoek, is een van de docenten bij deze opleiding. Famke: ‘De hogescholen en universiteit delen hier het beste van hun materialen. We ondersteunen deelnemers bij de toepassing ervan in eigen projecten en nodigen deelnemers uit tot het gezamenlijk verder ontwikkelen van deze methodologieën. Door ‘over de grenzen’ van de eigen hogeschool, opleiding of vakgebied te werken met professionals uit (letterlijk) diverse hoeken van het land, worden deelnemers geïnspireerd door een diversiteit aan strategieën en door het werken met onderliggende principes van deze vormen van onderzoek, tevens verandering en leren. Met een looptijd van negen maanden wordt het ‘eigen maken’ van het onderliggend paradigma bevorderd en dit biedt perspectief om het geleerde terug te koppelen en uit te dragen binnen de eigen hogescholen. Steeds meer hogescholen en opleidingen zien de waarde van deze vormen voor onderzoek maar vindt men het nog lastig om programma’s hierop in te richten of dit te integreren binnen de bestaande curricula. Ook heeft men vaak nog te maken met botsingen in paradigma’s tussen de bekende en minder bekende stromingen binnen onderzoek. De leergang biedt dan ook een netwerkomgeving en momentum waarin men elkaar kan ondersteunen. Daarnaast vormt deze leergang een aanvulling op dat wat binnen de eigen hogeschool of universiteit al geboden wordt.’

Meer informatie over de opleiding

 

Auteur: Maria Verbaal