17
september
2021
|
14:38
Europe/Amsterdam

Lectoraat onderzoekt invloed van het onzekere

Podcast, gids, website en festival: wetenschappers en kunstenaars delen hun ervaringen

BK_ONZ_ZAKEN_01

Een ding is zeker: de toekomst blijft onvoorspelbaar. Dit gegeven hebben het lectoraat van Fontys Academy for Creative Industry, BrabantKennis, het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties omarmd. De verkenning Onzekere Zaken is een route door het onbekende waarbij onzekerheid niet uit de weg wordt gegaan. Dat is niet altijd gemakkelijk, maar geeft wel houvast aan onze handelingen van vandaag en de impact daarvan op de toekomst.

De verkenning bestaat uit een website, een gids, een 8-delige podcastserie en een festival. De Onzekere Zaken gids en de 8-delige podcastserie zijn onlangs gelanceerd. Inmiddels is ook de website live: www.onzekerezaken.nl. Tijdens het Onzeker Zaken festival, donderdag 25 november op de campus van Fontys in Tilburg, komen highlights uit de gids en podcast voorbij. Het festival sluit af met de lectorale rede van dr. Tessa Cramer. Daarin presenteert zij haar plannen om professionals te helpen om bij hun dagelijkse werkzaamheden actief rekening te houden met de lange termijn.

In de verkenning Onzekere Zaken komen wetenschappers, kunstenaars en andere professionals met hun inzichten en ervaringen aan het woord. Ze gaan in op wat ze geleerd hebben om het onzekere te gebruiken als kracht. Hun verhalen geven houvast in een wereld die verandert, ze bieden inspiratie om mogelijke toekomsten vorm te geven.

Van ambtenaar tot bestuurder, van docent tot strateeg bij de overheid: Onzekere Zaken is er voor alle publieke professionals in Nederland,. De verkenning helpt ze om mogelijke toekomsten scherper te zien. Niet om ze te voorspellen, maar wel om onzekerheid in je werk te accepteren. Om onzekerheid een plek te geven in een (beleids)nota, om dilemma’s scherper te krijgen of om te wisselen van perspectief. Maar ook door de ogen van een ander te kijken naar wat nog komen gaat. De toekomst houdt zich niet aan de grenzen van organisaties, domeinen en sectoren. Er is niet één toekomst, en het is goed om daarop voorbereid te zijn.

Het onbekende als factor
Onzekerheid levert de nodige druk op. De druk om als overheid de juiste keuzes te maken, in een maatschappij die meer vraagt en minder accepteert. Of het nu gaat om klimaatverandering, de gevolgen van corona of de verdeling van schaarse ruimte in ons land. Bij alle veranderingen die gevoeld en beleefd worden, is sprake van onzekerheid over zowel de aard van de vraagstukken als over de mogelijke oplossingsrichtingen. Hoe navigeren we door het onbekende?

Gids en podcast Onzekere Zaken
De gids Onzekere Zaken, en de bijbehorende podcast, behandelt een specifiek soort onzekerheid. Niet persoonlijke onzekerheid over bijvoorbeeld je eigen kunnen staat centraal, maar juist de onzekere omgeving, de onbekende toekomst, de verrassing. De gids vertelt niet wat de toekomst brengen gaat - dat weten we niet - maar de gids kan wel helpen bij het navigeren door die onbekende toekomst.

Het accepteren en opzoeken van onzekerheid is niet iets dat mensen en organisaties gemakkelijk afgaat. Zeker in de context van het openbaar bestuur, waar politici en ambtenaren geacht worden resultaten te leveren, bestaat over het algemeen een grote behoefte aan controle, rust en comfort. Daarom biedt de gids Onzekere Zaken niet alleen methodisch en theoretisch kader, maar ook praktische handvatten die grip geven in veranderende omstandigheden.

In de 8-delige podcastserie staat het onderwerp onzekerheidsvaardigheden centraal. Onzekerheid over de toekomst zal de aankomende jaren voortduren en de vraag is hoe we daarmee om moeten gaan en of we onzekerheidsvaardig kunnen worden. Deze podcastserie bereidt professionals niet voor op dé toekomst, maar op meerdere toekomsten. Want wie aanvaardt dat de toekomst onzeker is, is beter in staat die vorm te geven.

De 8 afleveringen van de podcast verschijnen op de website www.onzekerezaken.nl. Daar is ook de gids te bestellen. Onzekere Zaken is een project van BrabantKennis, Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en Fontys Academy for Creative Industries.

Onzekere Zaken festival: Save the Date

In november vieren we het onbekende op het Onzekere Zaken festival. Want we nemen nu eenmaal 100% van de beslissingen met 50% van de kennis. Daar moeten we ons bij neerleggen. Dat moeten we expliciet maken. Durf het niet te weten, want juist dat nodigt uit om samen te gaan zoeken. Geef openheid over twijfels, transparantie van het niet-weten. Tijdens het festival deze middag gaat het niet om het geven van goede antwoorden, maar om het stellen van de juiste vragen.

Bij het Onzekere Zaken festival, 25 november in gebouw P8 op de campus van Fontys in Tilburg, komen highlights uit de gids en podcast voorbij. We sluiten af met de lectorale rede van dr. Tessa Cramer, waarin zij haar plannen presenteert om publieke professionals te helpen om de lange termijn actief onderdeel te maken van hun dagelijkse werkzaamheden.

Auteur: Paul Geerts