Eindhoven,
13
augustus
2016
|
14:59
Europe/Amsterdam

Janienke Sturm

Fontys_lector_BASE_09_Janienke_Sturm_s

Dr. Janienke Sturm is lector Mens en technologie van Fontys Hogeschool HRM en Psychologie. Zij is deskundig op het terrein van de wederzijdse beïnvloeding van mens en technologie. Op welke manier beïnvloedt technologie de manier waarop we met elkaar omgaan en onze positie in de maatschappij? Kan technologie zo worden ingezet dat het voldoet aan de behoeften van de gebruikers? Janienke Sturm onderzoekt relevante onderwerpen als acceptatie van technologie, gedragsverandering en gebruikersbeleving binnen diverse domeinen zoals ouderenzorg, sport en bewegen en educatie.

Contact
Tel: 08850 84335
E-mail: j.sturm@fontys.nl

Loopbaan
Dr. Janienke Sturm studeerde Cum Laude af als taal- en spraaktechnoloog aan de faculteit Letteren van de Universiteit Utrecht. Na haar afstuderen deed ze bij de afdeling Taal en Spraak van de Radboud Universiteit Nijmegen promotieonderzoek naar de bruikbaarheid van een treinreisinformatiesysteem op basis van spraakherkenning. Bij de faculteit Industrial Design van de TU Eindhoven heeft ze als onderzoeker gewerkt in diverse nationale en internationale projecten. Haar expertise ligt onder andere op het gebied van gebruikersgericht ontwerpen, speelseinteracties en beïnvloedingstechnologie.In 2010 startte Janienke bij Fontys ICT als projectleider van een grootschalig onderzoeksproject naar het gebruik van gaming en spel voor beweegstimulering bij vmbo-scholieren (PlayFit). In 2012 won zij de Fontys Kennisprijs voor de publicatie “PlayFit: designing playful activity interventions for teenagers”. Sinds 1 november 2012 is zij als lector ‘Mens en Technologie’ verbonden aan het instituut HRM en Psychologie van Fontys Hogescholen.