08
februari
2019
|
14:52
Europe/Amsterdam

Pre-bachelor voor vluchtelingstudenten

HRM-UAF

Bij Fontys Hogeschool HRM en Psychologie (De Witte Dame) in Eindhoven vindt op donderdag 14 februari 2019 een informatiemiddag plaats over het schakeljaar voor hoger opgeleide vluchtelingstudenten die aan het hbo willen gaan studeren. Deze informatiemiddag voor de pre-bachelor 2019-2020 wordt georganiseerd door TiU en Fontys Hogescholen.

De pre-bachelor bereidt anderstaligen voor op het volgen van een hbo-bachelor in Nederland. Gedurende één studiejaar werken studenten aan hun taalniveau, wiskunde, Engels en oriënteren zij zich op een vervolgopleiding en de Nederlandse arbeidsmarkt.

Daarnaast gaan ze aan de slag met het ontwikkelen van hbo-studievaardigheden zoals het verrichten van onderzoek, samenwerken aan opdrachten, projectmatig werken en teksten leren analyseren en samenvatten. Ook is er in aandacht voor deficiëntievakken zoals economie, natuur- en scheikunde en biologie. Na het succesvol afronden van de pre-bachelor zijn studenten beter voorbereid om te kunnen starten met een reguliere hbo-bacheloropleiding.

Programma
Op de bijeenkomst geven Tilburg University en Fontys Hogescholen uitleg over hun schakelprogramma’s en de mogelijkheden tot toelating in het Nederlandse hoger onderwijs.Er zal ruim de tijd gemaakt worden voor het stellen van vragen aan de coördinatoren en deelnemers die op dit moment het programma volgen. Ook het UAF, de gemeente Eindhoven en Tilburg, het mbo en Vluchtelingenwerk Nederland zijn aanwezig om hun rol toe te lichten.

Deze bijeenkomst is interessant voor vluchtelingen, hun begeleiders en beroepsmatig geïnteresseerden. Studenten kunnen zich aanmelden via deze link. Ben je professional? Meld je dan hier aan. 

Wil je meer weten of heb je vragen over de pre-bachelor? Neem contact op via prebachelor@fontys.nl

 

Geplaatst door Maikel Stams