28
januari
2021
|
10:56
Europe/Amsterdam

I-Partnerschap voor ICT-innovaties bij overheidsinstanties

29-FO-096690 (1)

Op 9 februari 2021 vindt de jaarlijkse Conferentie Nederland Digitaal plaats, waar bedrijven, overheden, kennisinstellingen en maatschappelijke organisaties aandacht besteden aan digitalisering. Vanuit het unieke partnerschap tussen Fontys Hogeschool ICT (FHICT) en de Sociale Verzekeringsbank (SVB) zullen Ad Vissers (directeur FHICT) en Emine Özyenici (CIO SVB) aanschuiven in een panelsessie over I-Partnerschap voor overheidsinstanties.

De SVB startte in september 2020 een samenwerking met FHICT. Als Partner in Innovation werkt de SVB binnen het Fontys ICT InnovationLab intensief samen met studenten en onderzoekers om kennis uit te wisselen en innovatieve oplossingen te ontdekken op het vlak van ICT. Door continu praktijkgerichte onderzoeksvragen in het onderwijs onder te brengen, kan exploratief onderzoek beide instanties vooruithelpen. Jonge ICT'ers krijgen een kijkje in de keuken bij een overheidsinstantie en zorgen voor nieuwe inzichten in technieken bij de SVB. Ook biedt het partnerschap voor de SVB de mogelijkheid om zich als werkgever te profileren in een krimpende arbeidsmarkt voor ICT-talent. 

Kennisinstelling
FHICT heeft de ambitie om zich als kennisinstelling te profileren door middel van een co-educatieve samenwerking met hun Partners in Innovation, verenigd in de coöperatie SPARC, en verschillende onderzoekstakken, zoals AI, Robots, Applied Games en Digital Communities. Voor een partner als de SVB, betekent dit een aansluiting met een uitgebreid kennisnetwerk, wat inspiratie en inzichten biedt. Deze nieuwe onderwijsvorm stelt de SVB ook in staat samen met FHICT eigen ICT-uitdagingen op te lossen. Een voorbeeld is de vraag die Novum, het innovatielab van de SVB, neerlegde bij studenten van de minor Digital Experience Design. Zij ontwierpen een digitaal autorisatiesysteem wat ouderen in staat stelt verzorgenden te autoriseren om hun digitale administratie te beheren wanneer hen dit zelf niet meer lukt. Dit project is inmiddels naar tevredenheid opgeleverd en een volgend onderzoeksproject staat in de startblokken.

Groeiend partnernetwerk
De SVB is erg tevreden met de resultaten uit het doorlopende partnerschap. Het concept van het Fontys ICT InnovationLab is volop in ontwikkeling en nieuwe partners uit zeer uiteenlopende vakgebieden hebben aansluiting gevonden bij het partnernetwerk. Dit zorgt ervoor dat ook instanties en bedrijven van elkaar kunnen leren. Samen wordt er gebouwd aan een toekomst van open kennisdeling en co-educatief onderzoek.

Wil je meer weten over de onderzoeksprojecten die FHICT opzet met haar partners? Kijk eens op de website van ICT In Practice (www.ictinpractice.nl).

Neem bij interesse of om kennis te maken contact op met Suzanne van Kuijk, Programmamanager Fontys ICT InnovationLab: s.vankuijk@fontys.nl

 

Auteur: Guido Segers