04
juni
2019
|
10:47
Europe/Amsterdam

HBO-Monitor: Alumni Fontys Hogeschool Pedagogiek zeer tevreden over opleiding

hbo-monitor

Hoe denken alumni over de opleiding Pedagogiek die ze bij Fontys gevolgd hebben? De uitslagen van HBO-Monitor 2018 geven inzicht in de tevredenheid over de opleiding en de aansluiting hiervan op het beroepenveld. Op bijna alle punten in de HBO-Monitor 2018 scoort Fontys Hogeschool Pedagogiek beter dan andere pedagogiekopleidingen in Nederland.

Tevredenheid
82 procent van de alumni van Fontys Hogeschool Pedagogiek is zeer tevreden over de studie die ze gevolgd hebben. Dat ligt ver boven het landelijk gemiddelde van 70 procent. Daarnaast geeft 88 procent van de ondervraagden aan de studie opnieuw te volgen én de opleiding aan te raden bij familie en vrienden. Bovendien zijn de respondenten ook zeer tevreden over de inhoud van de opleiding en de begeleiding die ze gekregen hebben van docenten.

Aansluiting op de arbeidsmarkt en werkgelegenheid
71 procent van de Fontysalumni vindt dat de opleiding een goede basis heeft gegeven om te starten op de arbeidsmarkt. Dit is een significant verschil met het landelijk gemiddelde van 59 procent. Opvallend is dat onder de respondenten van Fontys geen werkloosheid is t.o.v. 3,6 procent onder alle pedagogiekrespondenten in Nederland.

Over de HBO-Monitor
De HBO-Monitor is een jaarlijks onderzoek dat onder toezicht van de Vereniging Hogescholen wordt uitgevoerd door het Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (ROA) van Maastricht University en DESAN Research Solutions. In de HBO-Monitor 2018 staat de (arbeidsmarkt)positie van de hbo-afgestudeerden centraal en laat zien in hoeverre opleidingen hun studenten goed voorbereiden op de arbeidsmarkt. Ongeveer anderhalf jaar na afstuderen (eind 2018), hebben bijna 130 pedagogiekalumni van Fontys de enquête van de HBO-Monitor ingevuld. In totaal hebben 538 pedagogiekalumni in Nederland de vragenlijsten ingevuld. Het gaat hierbij om studenten die afgestudeerd zijn aan een bacheloropleiding.

 

Auteur: Ester van Unen