30
maart
2021
|
16:35
Europe/Amsterdam

Fontysstudenten Gezondheid automatisch gecertificeerd leefstijlcoach

guus-baggermans-qjQovsk-9Tc-unsplash

Nog meer goed nieuws voor de Fontysopleiding Gezondheid die dit jaar in september van start gaat. Want de nieuwe bacheloropleiding is ook nog eens Leefstijlcoach gecertificeerd. Dat betekent dat studenten bij het afronden van de opleiding geregistreerd kunnen worden bij de Beroepsvereniging voor leefstijlcoaches in Nederland (BLCN). En dat is uniek voor een hbo-opleiding in Nederland! Om precies te zijn, de tweede geaccrediteerde hbo-opleiding voor leefstijlcoach in Nederland.

Voor Fontys is het beroep bekend terrein. Al langer leiden we met de post-hbo-opleiding Leefstijlcoach toekomstbestendige leefstijlcoaches op. Tot coaches die anderen ondersteuning bieden op het gebied van gedragsverandering én in het versterken van de eigen regie. Zo ook bij de opleiding Gezondheid, waar we altijd vanuit de blik van positieve gezondheid kijken naar de gezondheidssituatie van de burger.

Vergoeding basisverzekering
Leefstijlcoaching staat sinds 2019 volop in de belangstelling, sinds de basisverzekering het vergoedt. De accreditatie door BCLN betekent dat studenten van de opleiding Gezondheid geen aanvullende opleiding of cursus hoeven te volgen om hun begeleiding straks vergoed te krijgen vanuit de basisverzekering. De automatische certificering biedt de studenten bovendien extra perspectief op de arbeidsmarkt.

Opleiding Gezondheid
Dat de certificering is toegekend, is een extra beloning op de NVAO-accreditatie die de opleiding in december al ontving voor de gehele opleiding. De opleiding Gezondheid richt zich op preventie in de gezondheidszorg én op innovaties binnen het gezondheidslandschap waarbij technologie een belangrijke rol speelt. De veranderingen in zorg en welzijn vormen de aanleiding voor de nieuwe bachelor Gezondheid. Waarbij integraal gekeken wordt naar gezondheid, de veranderende visie op gezondheid in de samenleving en de wens voor eigen regie bij burgers.

Meer informatie?
Meer informatie over de opleiding vind je op de website van de bachelor Gezondheid. Heb je vragen? Neem dan contact op met de opleiding via gezondheid@fontys.nl.

Fontys Paramedische Hogeschool is, als onderdeel van domein Mens & Maatschappij, penvoerder van de nieuwe opleiding Gezondheid, waarbij Venlo de standplaats is.

Auteur: Rianne van Hoek