Eindhoven,
19
april
2018
|
16:00
Europe/Amsterdam

Fontys kiest voor TEC for Society

Fontys Startup Festival

De maatschappij om ons heen verandert door met name digitalisering en de klimaatverstoring razendsnel. Door technologische, economische, circulaire en sociale innovaties worden maatschappelijke uitdagingen van nieuwe oplossingen voorzien. De ontwikkelingen gaan zo snel dat de beroepen waar we nu voor opleiden over een paar jaar wellicht niet meer bestaan of er totaal anders uitzien. Vooralsnog zien we vooral dat er veel vraag is naar technici, ICT-ers en informatiespecialisten, onderwijzende en zorgprofessionals en professionals die uitvoering kunnen geven aan de klimaatambities. Wat hebben studenten en professionals naast vakkennis nodig om mee te komen in deze ontwikkelingen en beter nog, er samen met de regio vorm aan te geven? Fontys ziet het als haar maatschappelijke opdracht om een lerend regionaal netwerk op te bouwen van studenten, professionals, werkveldpartners, onderzoekers en docenten, die samen in living en fieldlabs en expertisecentra aan de slag zijn. Samen ontwikkelen ze nieuwe vakkennis die nodig is en de vaardigheden die daarbij horen. Kennis en vaardigheden die volgens Fontys voor alle vakgebieden essentieel zijn noemen we 'TEC', kort voor Technology, Enterpreneurship en Creativity. Wie over deze TEC-skills beschikt, heeft oog voor maatschappelijke innovatie, wil begrijpen hoe technologie vraagstukken kan oplossen, durft te ondernemen, en zoekt creatief de samenwerking met andere disciplines. Kortom: onze afgestudeerden, docenten en onderzoekers leveren met hun TEC-skills een proactieve bijdrage aan een duurzame en rechtvaardige samenleving in de regio's Venlo, Eindhoven en Tilburg waar we zichtbaar en herkenbaar zijn. TEC for society.

We vinden het van belang in gesprek te blijven met het werkveld en daarom sprak Nienke Meijer met Brabant Business Magazine. Lees het artikel in de download.