20
december
2018
|
15:52
Europe/Amsterdam

Fontys draagt cultuureducatie een warm hart toe

Nieuwe gesubsidieerde opleiding Cultuurbegeleider biedt volop kansen voor het basisonderwijs

wereldbol

Brede ontwikkeling van leerlingen op de basisschool is een belangrijk onderwerp. Veel scholen hebben om die reden plannen om meer te doen aan het versterken van cultuureducatie. Cultuureducatie is namelijk meer dan het organiseren van een dansvoorstelling op school en kan zorgen voor een duurzame onderwijsontwikkeling en verbinding tussen andere (zaak-) vakken en het gehele onderwijsconcept.

Fontys biedt met de gesubsidieerde post-bacheloropleiding Cultuurbegeleider een unieke kans om cultuureducatie steviger te verankeren in het onderwijsprogramma van basisscholen. Het biedt een verrijking van het onderwijsprogramma en is een uitgelezen mogelijkheid om de interne cultuurcoördinatie te professionaliseren. De opleiding start, na een succesvolle pilot, weer in januari 2019.

Dit speciale opleidingstraject is in nauwe afstemming met het ministerie ontwikkeld en kan door de interne cultuurcoördinatoren en scholen kosteloos worden gevolgd. De zeer aantrekkelijke subsidieregeling dekt de opleidingskosten zoals cursusgeld, literatuur én de vervangingskosten. De regeling loopt van 2017-2021.

De opleiding Cultuurbegeleider is recent ontwikkeld door het Landelijk Platform Nascholing PO en is door CPION en het lerarenregister erkend.

Lees alle informatie over de opleiding en het aanmelden op www.fontys.nl/cultuurbegeleider

Over Fontys Pro Educatie
Fontys Pro Educatie wil expert en kennispartner zijn voor onderwijs en daarmee een relevante bijdrage leveren aan een leven lang professionaliseren van spelers in het educatieve werkveld. Dit doen we door het bieden van een breed aanbod aan opleidingen, expertise en maatwerkoplossingen voor zowel de individuele professional als voor schoolbesturen, directies en beroepsorganisaties in alle sectoren van het onderwijs.