11
februari
2020
|
16:03
Europe/Amsterdam

CZO-erkende, flexibel ingerichte opleiding tot Spoedeisende Hulp-verpleegkundige

ETZ SEH-24

Landelijk zijn er grote tekorten aan Spoedeisende Hulp-verpleegkundigen. Om de opleidingscapaciteit in Brabant en omgeving te vergroten, hebben Fontys en het Elisabeth-Tweestedenziekenhuis de handen ineengeslagen en in september 2019 een CZO-erkende opleiding gestart met een leertraject dat flexibel is in inhoud, vorm en tijd waardoor zorgprofessionals snel kunnen instromen op de arbeidsmarkt. Vanaf maart 2020 start de tweede groep. Door de opzet van deze opleiding is het mogelijk dat de voorwerktijd in het eigen ziekenhuis van de professional in opleiding bekort kan worden.

Flexibel onderwijs
De dagelijkse werkzaamheden van de professional in opleiding op SEH-afdeling vormen het uitgangspunt van de structuur van de opleiding. Professionals in opleiding maken hun opdrachten op basis van hun eigen ervaringen in de praktijk en ze kiezen zelf welke vorm van leren het beste bij hen past. Ook eerder opgedane kennis en ervaringen nemen ze mee en zo kunnen ze ook het leertraject verkorten.

Begeleiding
Intensieve begeleiding staat voorop. De docent, tevens coach, heeft oog voor de (inhoudelijke) verschillen tussen de professionals in opleiding en kan het onderwijs aanpassen aan de (werk)omstandigheden. Omdat de groepen klein zijn, is er veel tijd voor individuele vraagstukken.
 

“De opleiding ervaar ik als een prettige manier van leren, waarbij je op creatieve wijze kennis kan opdoen en op
een interactieve manier de lessen volgt."
Margot Martens (professional in opleiding)


Start
De opleiding start twee keer per jaar, in september en in maart en duurt maximaal 15 maanden. In maart nog beginnen of meer informatie nodig? Bezoek de website of neem contact op met Justine Duits via j.duits@fontys.nl

 

Auteur: Nicole van As