11
november
2019
|
10:00
Europe/Amsterdam

Doe je voordeel met de Startthermometer!

Startthermometer Presspage

Op maandag 18 november wordt aan alle eerstejaars studenten de Startthermometer aangeboden. Een online reflectie-instrument, dat hen na de eerste lesweken en tentamens stil laat staan bij de eerder gemaakte studiekeuze en de eerste opgedane ervaringen. Hiermee houden we een vinger aan de pols bij onze eerstejaars studenten. Noodzakelijk, om goed te kunnen landen in de nieuwe onderwijsomgeving. En om waar nodig vroegtijdig bij te sturen. Bij eventuele vragen, twijfels of zorgen is er vervolgens gerichte hulp en coaching. Via de studentcoach en via de platformen Fontys Helpt en Fontys Helps.

Achtergrond
Ongeveer 30 tot 40 procent van de startende hbo-studenten stopt binnen het eerste jaar met hun studie. De belangrijkste redenen die zij zelf aangeven: gebrek aan motivatie en het maken van een verkeerde studiekeuze. Écht ervaring opdoen - ruiken, zien, proeven aan de studie en de omgeving van een hogeschool - is doorslaggevender voor een succesvolle start. De groep die zich slecht oriënteert moet snel na aanvang van de studie worden bevraagd over hun eerste ervaringen, en eventueel worden bijgestuurd. Denk aan vragen als ‘Voel ik me hier thuis?’ en ‘Hoe gemotiveerd ben ik, nu ik het programma, de medestudenten en de docenten wat beter ken?’ Fontys ontwikkelde daartoe de Startthermometer, een instrument dat bijdraagt aan de reflectie van eerstejaarsstudenten vlak na de start van hun studie.

Vroegtijdige reflectie en signalering
Door in de Startthermometer vragen te beantwoorden over o.a. tevredenheid over de studiekeuze, motivatie, het ‘thuis voelen’ op de opleiding en het studeren op het hbo, krijgen studenten direct een persoonlijke uitslag op deze onderdelen. De persoonlijke uitslag kan aanleiding zijn om op hun studentcoach af te stappen met een vraag, zorg of twijfel. Anderzijds biedt de Startthermometer studentcoaches de kans vroegtijdig te signaleren waar (extra) ondersteuning of begeleiding nodig is en welke studenten het eerst aandacht verdienen. Opleidingen kunnen bovendien zelf interactief en op maat aan de slag met de resultaten in een daarvoor ontwikkeld online dashboard.

Check hier het filmpje over de Startthermometer!

 

Auteur: Birgit Grun