16
september
2021
|
14:31
Europe/Amsterdam

Docenten Pedagogiek ontvangen promotiebeurs voor leraren

NWObeursFrankenSylvia2021

Sylvia Sanders en Frank van de Schans (Fontys Hogeschool Pedagogiek) hebben na een uitgebreide selectieprocedure een NWO-promotiebeurs voor leraren ontvangen. Deze beurs biedt docenten ondersteuning bij het schrijven van een proefschrift. Het doel van de beurs is de opgedane kennis en onderzoekservaring direct ten goede te laten komen aan de onderwijspraktijk en het werkveld. Een groter aantal gepromoveerde docenten verhoogt de kwaliteit van het onderwijs en versterkt de aansluiting tussen universiteiten en scholen.

Sylvia Sanders heeft de beurs gekregen voor haar promotieonderzoek Een Pedagogisch Perspectief op Drillrap’. Concurrerende drillrap groepen trekken in toenemende mate de aandacht vanwege een (online) geweldscultuur waarin drillers verstrikt zijn geraakt. Dit etnografische project richt zich op de complexe pedagogische relatie tussen drillrap, criminaliteit, identiteit en veerkracht in jeugddetentie, waarbij zowel de artistieke kant van drillrap als de relatie met criminaliteit worden bestudeerd.

Jeugddelinquentie
Frank van de Schans kreeg de beurs voor zijn onderzoek Preventie van jeugdcriminaliteit in Curaçao: Een cultuursensitieve benadering’. Jeugddelinquentie is een groot probleem op Curaçao. Met zijn onderzoek wil Frank cultuurspecifieke kennis verkrijgen waarmee risicotaxatie en preventieve interventies voor jeugddelinquentie op Curaçao verbeterd kunnen worden. Dit gebeurt vanuit een criminologisch ontwikkelingsperspectief en door middel van kwalitatieve en kwantitatieve onderzoeksmethoden. Op basis van de resultaten van het empirisch onderzoek wordt door Intervention Mapping een cultuursensitieve preventieve interventie ontworpen voor jeugdigen op Curaçao met een risico op delinquentie. Deze interventie beoogt risico’s voor delinquentie te beperken en protectieve factoren te versterken.

Wij feliciteren Sylvia en Frank van harte en wensen hen veel succes met hun onderzoek.

 

Auteur: Maartje Zijlmans