12
januari
2021
|
21:00
Europe/Amsterdam

Derde Fontys-onderzoek naar studentenwelzijn

Hoe ervaren studenten het onderwijs tijdens ‘corona’?

Tip 4

Na twee eerdere onderzoeken in ‘de eerste golf’ is Fontys-studenten in november 2020 opnieuw gevraagd hoe zij het onderwijs in coronatijd ervaren. In totaal hebben 11.168 studenten (ca. 25 procent) de vragenlijst ingevuld, onder wie 5.238 eerstejaars en 5.885 ouderejaars. Hieronder de voornaamste resultaten.

Welzijn
Bijna driekwart van de studenten geeft aan dat het over het algemeen goed met ze gaat. Tegelijkertijd voelt slechts 47 procent zich verbonden met medestudenten. Ook heeft de helft van de studenten moeite met het vinden van een goede manier van studeren. Slechts iets meer dan een derde maakt zich geen zorgen over zijn of haar studievoorgang.

Begeleiding
Bijna 60 procent krijgt goede begeleiding van docenten; twee van de drie studenten vinden dat docenten flexibel omgaan met de omstandigheden. Er is ook een vrij hoge tevredenheid over de bereikbaarheid van slb‘ers en studentcoaches (78 procent). Meer dan 70 procent heeft zich in het nieuwe studiejaar (vanaf de zomer van 2020) welkom gevoeld, en bijna 60 procent voelde zich in het nieuwe studiejaar goed op weg geholpen. Meer dan driekwart weet waar hij of zij terecht kan met vragen.

Onderwijs en stages
Ongeveer de helft van de studenten is tevreden over hoe er wordt meegedacht bij het vormgeven van stages en afstuderen (50 procent) en over de manier waarop Fontys het toetsen en beoordelen heeft geregeld (53 procent). Bijna twee derde van de respondenten heeft behoefte aan meer onderwijs op locatie en ruim de helft zou meer aangeboden structuur willen. Ongeveer de helft heeft moeite met de hoeveelheid online onderwijs, 62 procent geeft aan goed om te kunnen gaan met de gevraagde zelfstandigheid. Ruim 57 procent is het eens met de stelling dat de kwaliteit van het onderwijs goed is.

Organisatie
Er is meer tevredenheid over de manier waarop Fontys actief communiceert over (nieuwe) regels en richtlijnen (72 procent is het eens met de stelling) dan over de vindbaarheid van benodigde informatie (56 procent). Ruim 80 procent is het eens met de stelling dat Fontys de corona-maatregelen goed heeft ingericht, en bijna 85 procent voelt zich veilig tijdens onderwijs op locatie.

Internationale studenten
Niet-Nederlandse studenten (in totaal 1.357 respondenten) zijn het minder snel eens met de stellingen dat het goed met ze gaat en dat er wordt meegedacht bij het vormgeven van hun stage of afstuderen. Tegelijkertijd lijken internationale studenten beter om te kunnen gaan met de andere vorm van onderwijs: ze vinden sneller een goede manier van studeren en zijn meer tevreden over de kwaliteit van het onderwijs.

Eerstejaars versus ouderejaars
Eerstejaars studenten zijn over de hele linie meer tevreden. Positief, omdat het erop kan duiden dat Fontys in staat is geweest om nieuwe eerstejaars vrij goed te laten ‘landen’. Tegelijkertijd roept het natuurlijk meteen de vraag op waarom ouderejaars over de hele linie minder positief zijn.

Reactie college van bestuur
Het college van bestuur van Fontys is gematigd positief over de uitkomsten van het onderzoek. ‘Ten opzichte van de twee eerdere onderzoeken lijkt de tevredenheid gestegen bij de vergelijkbare vragen’, aldus cvb-voorzitter Joep Houterman. ‘Maar de resultaten laten ook zien dat veel studenten zich nog steeds zorgen maken over hun studievoortgang en moeite hebben met het veranderde onderwijs. Met name op dat laatste terrein kunnen we studenten nog meer begeleiding bieden, bijvoorbeeld door ze te trainen in online onderwijs.’

Het cvb is extra alert op het welzijn van internationale studenten en eerstejaars. Houterman: ‘Dat zijn doelgroepen die hun sociale setting helemaal moeten opbouwen. In deze tijd is dat niet vanzelfsprekend. Wat ons daarbij verrast heeft, is dat juist ouderejaars over de hele linie een minder positieve beleving hebben.’ Om hier meer over te weten te komen en om de vinger aan de pols te houden in het algemeen, zal eind maart/begin april 2021 een soortgelijke enquête afgenomen worden.

 

Auteur: Sander Peters