11
oktober
2021
|
17:51
Europe/Amsterdam

Coronatoegangsbewijzen rond activiteiten wel of niet? update 54

Update C

Door verschillende boodschappen tijdens de persconferentie, op Rijksoverheid.nl en in het Servicedocument Hoger Onderwijs van het ministerie van OC&W is er onduidelijkheid over het al dan niet (mogen) vragen van toegangsbewijzen bij studiekeuzeactiviteiten, diploma-uitreikingen en andere activiteiten. Het centrale crisisteam heeft daarom recent een eenduidige interpretatie opgesteld om tot heldere en voor Fontys passende regels te komen.

Geen Corona toegangsbewijs nodig voor activiteiten op Fontyslocatie
Studiekeuzeactiviteiten en diploma-uitreikingen behoren tot ons primaire proces. Voor activiteiten die integraal tot ons primaire proces behoren, geldt dat er geen toegangsmaatregelen hoeven te worden genomen en dat aan de bezoekers geen corona-toegangsbewijs (QR-code) hoeft en kan worden gevraagd op onze eigen locaties.
Voor andere activiteiten die behoren tot ons primaire proces, bijvoorbeeld voornoemde activiteiten, maar ook bijvoorbeeld (een bezoek aan) horecavoorzieningen die daar onderdeel van uitmaken, geldt dat we kunnen afzien van het vragen van een corona-toegangsbewijs. Aangezien vanuit de landelijke regelgeving bij bezoek aan een horecavoorziening om een corona-toegangsbewijs moet worden gevraagd, dient bij de organisatie van activiteiten op de onderwijslocatie, horeca dan wel altijd ondergeschikt te zijn aan de activiteit (aan het primaire proces dus).

Dit betekent concreet dat bij een diploma-uitreiking een drankje kan worden aangeboden, maar geen grootschalige langdurige borrel kan plaatsvinden. Dat geldt ook voor de open dagen: uiteraard is er koffie en thee voor bezoekers maar langdurig verblijf in de kantine of Fontyscafé is niet toegestaan. Ook een borrel ter gelegenheid van het afscheid of soortgelijks van een collega kan op locatie zonder corona-toegangsbewijs. Dit mag echter niet uitmonden in een grootschalig sociaal evenement.

Bijeenkomst met sociaal karakter
Bij het organiseren van een bijeenkomst of evenement waarbij het sociale karakter vooropstaat, dan moet deze anders worden georganiseerd of moet worden uitgeweken naar een externe locatie met alle bijbehorende maatregelen (zoals het vertonen van een corona-toegangsbewijs). We willen het beeld voorkomen dat we horeca- of evenementen richtlijnen omzeilen door dit soort activiteiten op onze locaties te organiseren.

In de beslisboom Samenkomsten, die je vindt in de download rechts bovenaan deze pagina, staat precies beschreven wanneer coronatoegangsbewijzen wel en niet noodzakelijk zijn.

Twijfel je? Stel dan je vraag via cct@fontys.nl