Eindhoven,
01
april
2016
|
12:18
Europe/Amsterdam

Boek ‘Inleiding strategische marketing’ verschenen

1200px-martin-hummelink-boudewijn-raessens-4980.jpg

De omgeving waarin bedrijven moeten opereren verandert razendsnel en de impact van deze veranderingen is groot. Dat dwingt hen ertoe een expliciete marketingstrategie te formuleren, wat hen vervolgens weer dwingt zichzelf de juiste vragen te stellen en antwoorden te zoeken. Het zojuist verschenen boek ‘Inleiding strategische marketing’ biedt handvatten om dit daadwerkelijk te kunnen doen, zodat de strategie de juiste schakel vormt tussen de organisatie en de markt waarin zij opereert. Het boek is geschreven door Drs. Martin Hummelink, docent strategische marketing en Dr. Boudewijn Raessens, associate lector, beiden verbonden aan Fontys Hogeschool Marketing en Management. Het boek is op 28 maart 2016 verschenen bij Boom Uitgevers Amsterdam.

Heldere theorie, praktische tips
Hummelink en Raessens schreven het boek in eerste instantie voor studenten in de hoofdfase van een bacheloropleiding waarbij het ‘eindproduct’ een strategisch marketingplan is. Daarnaast is deze uitgave echter zeker ook nuttig voor (beginnende) marketeers die hun bestaande marketingstrategie willen opzetten, verfijnen of evalueren. Inleiding strategische marketing helpt de marketeer bij het nemen van gefundeerde beslissingen op basis van relevante informatie en analyses. In het boek zetten de auteurs de theorie helder uiteen. Daar zij vanuit hun ruime ervaring weten tegen welke obstakels marketeers aan lopen, bieden ze veel praktische tips zodat er beter onderbouwde, meer concrete en degelijke strategieën ontstaan. De marketeer kan meteen aan de slag met het ontwerpen van zijn strategische marketingplan.

Verleiden van de klant
Vanwege de complexiteit van de omgeving is marketing aan veel veranderingen onderhevig. De vraag hierbij is hoe bedrijven zich kunnen voorbereiden op deze veranderingen. De auteurs geven in de inleiding van het boek aan dat het ontwikkelen van een nieuwe manier van denken hierbij het beste fundament is. Dat nieuwe denken bestaat met name uit het onbevangen kijken naar nieuwe ontwikkelingen en jezelf vervolgens de vraag te stellen welke invloed die ontwikkelingen hebben op de eigen omgeving. Op deze manier kom je tot een ‘open mind’ die veranderingen ziet aankomen en waardoor je tijdig kunt anticiperen. Echter, ondanks de snel veranderende omgeving blijven de fundamenten van het vak bestaan. Namelijk het verleiden van de klant. Dit doe je als marketeer op alle momenten waarop de klant met je organisatie in contact komt, bijvoorbeeld in de fysieke winkel, via de website, mobiel en via sociale mediakanalen. De huidige marketeer is volgens de auteurs hierbij in staat om vanuit verschillende perspectieven kritisch te kijken naar marketingvraagstukken. Hij is creatief, analytisch, denkt vooruit en heeft kennis van online en offline marketing.

Handzaam boek
Het boek Inleiding strategische marketing is geen dikke pil, maar juist een heel handzaam boek. Dit kan omdat aanvullend materiaal te vinden is op www.inleidingstrategischemarketing.nl. Zowel studenten als docenten vinden op deze website meer informatie in de vorm van toetsen, cases, YouTube filmpjes en PowerPointpresentaties.

Drs. Martin Hummelink is werkzaam als docent strategische marketing en sales aan Fontys Hogeschool Marketing en Management. Martin studeerde Commerciële Bedrijfseconomie aan de Rijksuniversiteit Groningen en werkte als consultant, als citymarketeer, als marketing- en accountmanager en als exportmanager zowel bij de overheid als het bedrijfsleven.

Dr. Boudewijn Raessens observeert en interpreteert ontwikkelingen op het gebied van ‘connectiviteit’ en innovatie en is als associate lector verbonden aan Fontys Hogeschool Marketing en Management. Boudewijn studeerde bedrijfseconomie aan de Universiteit van Tilburg en e-commerce aan de Erasmus Universiteit.

foto: Shanti Keur