06
februari
2020
|
13:47
Europe/Amsterdam

Boek geeft inzicht in verwachtingen leraren

werk maken van gelijke kansen omslag Linda van den Bergh

Vooroordelen en verwachtingen bepalen vaak (onbewust) het gedrag van leraren. Fontyslector Linda van den Bergh vindt het belangrijk dat leraren in het basisonderwijs zich bewust worden van hun stereotyperingen. Daarom werkte ze mee aan het boek ‘Werk maken van gelijke kansen’ waarin praktische inzichten uit wetenschappelijk onderzoek worden vertaald naar de dagelijkse lespraktijk van leraren in het basisonderwijs. Het boek is gratis te downloaden.

In het boek ‘Werk maken van gelijke kansen. Praktische inzichten uit onderzoek voor leraren basisonderwijs' zijn twintig wetenschappelijke kernartikelen vertaald naar de dagelijkse lespraktijk. Het boek focust zich op hoe leraren ervoor kunnen zorgen dat ze iedereen gelijke kansen geven en dat ze jongens en meisjes op hun talenten – en niet op bijvoorbeeld hun afkomst of taal – beoordelen.

Het boek geeft inzicht in hoe verwachtingen van leraren tot stand komen en welke invloed dat heeft op de prestaties van leerlingen. Het helpt leraren om bewuster werk te maken van gelijke kansen.

Lector Linda van den Bergh heeft samen met hoogleraren Eddie Denessen (Radboud Universiteit/Universiteit Leiden) en Monique Volman (Universiteit van Amsterdam) een selectie van twintig kernpublicaties gemaakt uit het internationale onderwijsonderzoek. Onderwijsjournalisten Bea Ros en Monique Marreveld hebben de inzichten vertaald voor de praktijk van het Nederlandse basisonderwijs in dit gratis boek dat via deze link is te downloaden.

Lectoraat Waarderen van diversiteit
Het lectoraat Waarderen van diversiteit is verbonden aan Fontys Opleidingscentrum Speciale Onderwijszorg. Lector Linda van den Bergh doet praktijkgericht onderzoek naar de professionele ontwikkeling van leraren, met een focus op verwachtingen die leraren hebben, differentiatie, feedback en de ontwikkeling van een reflectieve, onderzoekende houding.

Studiedag
Op 20 februari organiseert het lectoraat samen met het Fontysprogramma Studiesucces een studiemiddag met de titel ‘Aan de slag met inclusie en diversiteit.’
Auteur: Ingrid Oonincx / Dienst Marketing & Communicatie