Eindhoven,
21
augustus
2015
|
14:19
Europe/Amsterdam

Anouke Bakx

Fontys_lector_BASE_30_Anouke_Bakx_s

Dr. Anouke Bakx is lector Leren & Innoveren bij Fontys Hogeschool Kind en Educatie en tevens is zij academic director van de Fontys masteropleiding Leren en Innoveren. Zij is deskundig op het gebied van leren van leerlingen, kwaliteit van de leraar en van onderwijsvernieuwing.

Contact
Tel. 08850 75993
E-mail: a.bakx@fontys.nl

 

 

Loopbaan
Anouke Bakx werkt als lector bij Fontys Hogeschool Kind en Educatie en houdt zich bezig met onderzoek naar de kwaliteit van leraren en alles dat daarbij komt kijken. Onderzoek varieert van het begeleiden van pabo- en masterstudenten bij hun onderzoek tot het begeleiden van promotieonderzoeken van promovendi die verbonden zijn aan de twee Brabantse universiteiten (TUe en TiU). Het terrein van de onderzoeken heeft betrekking op kwaliteit van de leraar en van onderwijsontwikkeling.

In 1994 begon zij als groepsleerkracht op een Jenaplan basisschool, waar zij drie jaar heeft gewerkt. Vervolgens werkte ze bij de universiteit van Tilburg op het gebied van onderwijsinnovatie om na drie jaar haar loopbaan voort te zetten in het HBO. In 1998 startte zij als onderwijsconsultant bij Fontys Hogescholen. Deze baan combineerde zij van 2000 tot 2004 met een functie als senior organisatie-adviseur bij AXUM organisatie-adviseurs (competentiemanagement, management assessment en coaching). In 2001 promoveerde Anouke Bakx op het proefschrift “Acquisition, development and assessment of social communicative competence”.Van 2005 tot 2009 werkte zij als programma manager bij de Fontyspabo Tilburg, met de verantwoordelijkheid voor het curriculum en –innovatie. De laatste twee jaar combineerde zij dit met een rol als associate lector. Sinds 2009 is zij lector Leren & Innoveren aan de Fontys hogeschool Kind en Educatie. Van 2009 tot 2013 combineerde zij dat met een baan als sr. onderzoeker bij de Eindhoven School of Education van de TU Eindhoven. Vanaf 2013 is zij aan de ESoE verbonden gebleven voor de begeleiding van promovendi.

Inhoudelijke terreinen:
- primair onderwijs
- kwaliteit van de leraar
- percepties van leerlingen
- opbrengstgericht werken
- pedagogische sensitiviteit
- hoogbegaafdheid

Recente publicaties:

Boeken:
Bakx, A. (2015). De pedagogische sensitieve leraar: werken aan brede onderwijsopbrengsten. Bussum: Coutinho.
Bakx, A., Ros, A., & Teune, P. (2012). Opbrengstgericht onderwijs ontwerpen. Bussum: Couthino.

Wetenschappelijke artikelen:
van der Linden, W., Bakx, A., Ros, A., Beijaard, D., & Keuvelaar (2015). The development of student teachers’ research knowledge, beliefs and attitude. Journal of Education for Teaching. DOI: 10.1080/02607476.2014.992631.
Bakx, A., Koopman, M., den Brok, P., & de Kruijf, J. (2015). Pupils’ views on good primary school teachers. Teachers and Teaching: Theory and Practice, DOI: 10.1080/13540602.2014.995477.
Koopman, M., Bakx, A., & Beijaard, D. (2014). Students' Goal Orientations and Learning Strategies in a Powerful Learning Environment: a Case Study. Studies in Educational Evaluation, 43, 186-196.
Bakx, A., Bakker, A., & Beijaard, D. (2014). Promotieonderzoek door docenten als brug tussen onderzoek en onderwijspraktijk en ter verbetering van de kwaliteit van het bètaonderwijs in het voortgezet onderwijs. Pedagogische Studiën (91), 150-168.
Bakx, A.W.E.A., Baartman, L., & Van Schilt, T. (2014). Development and Evaluation of a Summative Assessment Program for Senior Teacher Competence. Studies in Educational Evaluation,40, 50-62.
Bent, G., Bakx, A., & den Brok, P. (2014). Pupils’ perceptions of geography in Dutch primary schools: goals, outcomes, classrooms environment and teacher knowledge and performance. Journal of Geography, 113(1), 20-34.

Praktijkpublicaties:
Hornstra, L. & Bakx, A. (2015). Zeven perspectieven gepresenteerd: hoe kijken wij naar meerbegaafde leerlingen? ZorgPrimair, 8, december.
Bakx, A. (2015). Pedagogisch sensitieve leraren werken aan brede opbrengsten en doen dat in samenwerking met elkaar! ZorgPrimair, 5, 11-13.
Beijen, A. & Bakx, A. (2014). Achtjarigen binnen een cluster 2 school: zes centrale thema’s die betrekking hebben op goed leraarschap. Zorg Primair,7, 8-11.
van Lieshout, S. & Bakx, A. (2014). Pedagogische sensitiviteit stimuleert autonome motivatie. OnderwijsInnovatie, september, 38-39.
Bakx, A. & Van Bragt, C. (2014). Goede leraar pakt pesten aan! Brabants Dagblad, juni 2014.
Moolenaar, P., Bakx, A., & Dunlop, N. (2014). Vind je begrijpend lezen vreselijk L, neutraal :-I of geweldig J? Didactief, 52-53