Jacqueline van Erp

Bestuurder RBOB De Kempen 

In mijn dagelijkse praktijk ben ik een gedreven bestuurder. Ik ben als bestuurder eindverantwoordelijk voor RBOB De Kempen, een stichting met 15 openbare basisscholen in de regio de Kempen en voor IK-OOK, een stichting voor kinderopvang.

Achtergrond

Mijn ervaring beslaat een breed spectrum: van kinderopvang tot primair en hoger beroepsonderwijs. Daarnaast heb ik een achtergrond in IT. Deze veelzijdigheid zet ik in binnen mijn rol in de Raad van Advies. Ik denk bijvoorbeeld vanuit het werkveld graag mee over gewenste kennis en vaardigheden van de nieuwe generatie educatieve professionals op het gebied van sport, bewegen en gezond leven. Ik zie deze jonge professionals als de sleutel tot een optimale motorische ontwikkeling en het bevorderen van een gezonde leefstijl voor kinderen in onze kindcentra.

Voruitkijken

Blikkend naar de toekomst, beschouw ik Fontys Sport en Bewegen als een opkomende bron van expertise op het gebied van bewegend leren. Ik geloof sterk in het idee van een dynamische schooldag waar kinderen worden uitgedaagd en gestimuleerd om actief te blijven, zowel op school als in de kinderopvang. Ook zie ik het belang in van verdere samenwerkingen met andere educatieve opleidingen, met als doel het vormen van professionals die breed in onze kindcentra kunnen worden ingezet.

Sfeerafbeelding Fontys

“Ik geloof sterk in het idee van een dynamische schooldag waar kinderen worden uitgedaagd en gestimuleerd om actief te blijven, zowel op school als in de kinderopvang"