Werken bij Fontys Sociale Studies

Zou jij jouw expertise en ervaring in willen zetten om samen met onze eigen ontwikkelaars (docenten) te komen tot een interessant, actueel en nog relevanter curriculum voor de brede professional van nu én de toekomst? 

Fontys Sociale Studies staat in het hart van allerlei ontwikkelingen in het Sociaal Domein. In 4 jaar tijd kunnen onze studenten, jullie aanstaande collega's, in een uitdagende werkomgeving zoveel mogelijk kennis rondom kwetsbare burgers en doelgroepen, kwetsbare onderdelen van de samenleving en (brede) maatschappelijke vraagstukken opdoen. De focus ligt bij ons op dat wat er wél is: sociale veerkracht en eigen regie, netwerken, formele en informele organisaties en vele mantelzorgers en vrijwilligers.

In toenemende mate wordt van onze social workers en ervaringsdeskundigen verwacht ook kennis rondom het beïnvloeden van besluitvorming, systemen en organisaties mee te brengen. Hoe breken we door bestaande kokers en onzichtbare scheidslijnen heen? Hoe kun je als social worker in deze dynamiek een echte verbinder zijn? Welke rol speelt bedrijfsvoering hierin? De komende maanden willen wij daarom het Profiel Welzijn & Samenleving (opnieuw) laden. Onze minor Community Development vormt hierin een belangrijke basis.

Vind jij het interessant hierover mee te denken en lukt het jou om een aantal uur in de week (circa 2 tot 8 uur) vrij te maken om jouw kennis en ervaringen met ons te delen?  Dan ontvangen we je graag met open armen!

Richt een korte reactie met jouw motivatie en een omschrijving van datgeen wat je verwacht in te kunnen brengen aan: fss-directiesecretariaat@fontys.nl. Eventuele vragen kun je ook naar dat adres sturen. Jouw inzet hoeft niet op vrijwillige basis plaats te vinden; er zijn middelen beschikbaar om je te compenseren.