Onze missie: sociale verbinders met een warm hart en koel hoofd
Fontys Sociale Studies (FSS) is een kenniscentrum, dat onderwijs, onderzoek en praktijk met elkaar verbindt. We leiden studenten op tot professionele sociale verbinders, die zorgdragen voor de rechten en waardigheid van mensen. Deze sociale professionals zien dankzij de combinatie van een warm hart en een koel hoofd altijd mogelijkheden om mensen optimaal te ondersteunen bij het vinden van hun eigen weg in de samenleving. Ze zorgen voor verbinding, één op één en binnen gemeenschappen met als doel het creëren van een menswaardige maatschappij.

Onze visie: toekomstbestendige social worker dankzij sharing community
We richten ons op het optimaliseren van het onderwijs door het bouwen van een sharing community, waarin studenten, docenten, alumni en lectoraten van verschillende opleidingen samen met het werkveld kennis delen en intensief samenwerken. Als community dragen we bij aan oplossingen voor actuele en toekomstige sociaal-maatschappelijke vraagstukken en richten we ons op de ontwikkeling van de toekomstbestendige social worker.

Warm hart en koel hoofd
Onze studenten en professionals leren vanuit een ‘warm hart’ en een ‘koel hoofd’ mensen optimale ondersteuning te bieden, zodat zij weer hun eigen weg vinden in de samenleving. Met het warme hart is er aandacht voor het welzijn van anderen. Tegelijkertijd is er een koel hoofd nodig om ingewikkelde situaties binnen zorg en welzijn goed te ontrafelen. Onze verschillende vormen van onderwijs dagen studenten uit vanuit verschillende perspectieven naar een actueel sociaal-maatschappelijk vraagstuk te kijken. Zo leren studenten te denken in creatieve oplossingen. Onze intensieve samenwerking met het werkveld zorgt voor relevant onderwijs en biedt studenten veel stagemogelijkheden en goede baankansen. Professionals kunnen zichzelf verder ontwikkelen op basis van hun situatie in de praktijk. 

Onderzoek ter verrijking van het vak Social Work
Het lectoraat ‘Sociale Veerkracht’ binnen FSS werkt in nauwe samenwerking met partners binnen en buiten het maatschappelijke domein (landelijk en regionaal) aan sociale innovatieve oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken, die de verschillende curricula en professionele werkplaatsen – en daarmee het vak Social Work – verrijken. Het lectoraat neemt deel aan verschillende Centres of Expertise, zoals Smart Society.