VitamineBrein

Laat je inspireren en kruip in het brein van anderen om ze beter te begrijpen! Fontys Sociale Studies en Fontys Mens en Gezondheid organiseren samen een webinar met vijf interessante, spraakmakende en inspirerende thema's en sprekers.


Programma afgelopen editie (2020)

12:00 - 13:00, Crisis en de nieuwe wetgeving Wvggz

Op 1 januari 2020 ging ter vervanging van de wet BOPZ de Wet verplichte ggz (Wvggz) van kracht. Men hoopt met deze nieuwe wet om verplichte zorg zoveel mogelijk te voorkomen en beter af te stemmen op de cliënt en de patiënt.

Spreker: Marion Coppus Brankaert
Marion is sociaal psychiatrisch verpleegkundige (spv’er) en werkt als voorwacht binnen de crisisdienst/IHT van de GGzE. Binnen haar werk beoordeelt zij samen met een psychiater of er sprake is van een psychiatrisch toestandsbeeld in een crisissituatie en welke interventie het meest passend kan zijn. Marion komt vertellen over wat de Wvggz betekent voor haar werkzaamheden.

Contact met Fontys Sociale Studies

Heb je vragen? Je kunt ons altijd bellen of mailen.

0885079511
socialestudies@fontys.nl
Theodoor Fliednerstraat 2, Eindhoven

13:00 - 14:00, De Wondere Wereld van Slaap

Slaapzorg is een relatief nieuw vakgebied in Nederland. Slaap is een erg krachtig medicijn tegen een veelheid aan kwalen. Slaap grijpt direct in op je prestaties, emoties en gezondheid. Voor zorgprofessionals is het belangrijk om te kunnen signaleren wanneer een cliënt slaapzorg nodig heeft. Vandaag neemt Mirjam Mulder jullie mee in de Wondere Wereld van Slaap.

Spreker: Mirjam Mulder
Mirjam Mulder is oefentherapeute Mensendieck, bedrijfskundige en slaaptherapeute bij Sens beweegt je. Hier werken slaaptherapeuten in samenwerking met somnologen (slaapneurologen) aan een betere en snellere diagnostiek en behandeling van slaapproblemen.

14:00 - 15:00, Nederland drugsland

In het boek Nederland drugsland laten Pieter Tops en Jan Tromp zien dat we gidsland zijn in meer dan kaas en tulpen. Er is een fascinerende schaduweconomie ontstaan die geleid wordt door mensen die zich onaantastbaar wanen. Drugsmiljarden vernevelen ergens in de schemer tussen onder- en bovenwereld, kwetsbare jongeren worden geronseld voor hand- en spandiensten en grof geweld is altijd dichtbij. Autoriteiten ontbreekt het aan macht en uithoudingsvermogen.

Spreker: Jan Tromp
Jan Tromp is journalist en mede-auteur van Nederland drugsland. Hij was chef van de politieke redactie van de Volkskrant, adjunct-hoofdredacteur van dezelfde krant en correspondent in Amerika. Hij was dertien jaar presentator van het radioprogramma Met het oog op morgen. Samen met Pieter Tops schreef hij de bestseller De achterkant van Nederland, waarvan bijna 20.000 exemplaren zijn verkocht.

15:00 - 16:00, IkPas

Gewoontepatronen kunnen handig, maar ook bedrieglijk zijn. Soms gaan ze onbewust een rol spelen in je leven, waardoor je feitelijk niet meer weet wat de invloed van een gewoonte is op je gezondheid. Veel mensen hebben onbewust een patroon aangenomen waarbij het vanzelfsprekend is om vrijwel dagelijks één of meerdere glazen alcohol drinken. IkPas is een online evenement gericht op het creëren van bewustwording om wel of niet te drinken. Jaarlijks zijn er veel mensen die hieraan meedoen om erachter te komen wat alcohol met hun gezondheid doet en zij zetten gezamenlijk het alcoholgebruik voor 30 of 40 dagen op pauze.

Spreker: Martijn Planken
Martijn is van meet af aan betrokken bij het optuigen van IkPas. “Een initiatief geboren uit pure noodzaak”, aldus Martijn. Want alcohol is een geniepige boosdoener. Een boosdoener, die dankzij de machtspositie van de alcoholindustrie alle ruimte krijgt om zich te etaleren. Alcohol verbieden is niet de oplossing: aan banden leggen wel.

16:00 - 17:00, Verwarde mensen

Al staan ze een voor een dichte deur of moeten ze een compleet gesprek door een brievenbus voeren, de wijk-GGD’ers doen er alles aan om met verwarde personen in contact te komen. Wijk-GGD’ers bieden zorg aan personen met verward gedrag om te voorkomen dat hun gedrag escaleert.

Spreker: Esther Pullen
Esther werkte jarenlang bij bemoeizorg en is sinds 2015 een van de eerste wijk-GGD'ers in Nederland en werkt in Vught als de schakel tussen Zorg en Welzijn en de Openbare Orde en Veiligheid. Zij komt vertellen over haar bijzondere en soms onorthodoxe werkwijze.