Ingrid den Teuling

Wegens nog niet accepteren van de cookies is de YouTube video niet zichtbaar.

‘’Een kind begeleiden is maatwerk, geen kind is hetzelfde”

Ingrid den Teuling (1981) ging na de havo naar de Pabo, maar besloot destijds dat het onderwijs niet bij haar paste. Ze koos na een jaar voor een andere studie en werd juridisch medewerker bij het Openbaar Ministerie. Een paar jaar terug geleden deed ze alsnog een opleiding tot onderwijsassistente en sinds september volgt ze de tweejarige opleiding Associate Degree Pedagogisch Educatief Professional (AD PEP) in ’s Hertogenbosch. Ze is werkzaam als leraarondersteuner.

“Bij het OM zat ik helemaal op mijn plek, maar op een gegeven moment wilde ik meer met positieve dingen bezig zijn. Bij het OM draait alles toch om de nasleep van geweld, diefstal en inbraak. Ondertussen was ik zelf moeder geworden en merkte ik hoe leuk ik het vond om met de kinderen bezig te zijn en dingen te regelen of organiseren. Daarom besloot ik om de mbo-opleiding tot onderwijsassistent te doen, in één jaar in deeltijd. Overdag liep ik stage bij een Kindcentrum in Rosmalen en ’s avonds ging ik één dag in de week naar school. En toen ik klaar was met de opleiding kon ik bij het kindcentrum blijven werken.

Als onderwijsassistent volgde ik nog een post-mbo opleiding voor ondersteuning bij remedial teaching en gedragsproblemen. Op het kindcentrum gaf ik extra begeleiding aan leerlingen van groep 2/3 tot en met groep 5/6, zowel individueel als in kleine groepjes. Onder hen zaten leerlingen die moeite hebben met rekenen, taal of extra hulp nodig hadden bij sociale vaardigheden. Diezelfde leerlingen begeleid ik nu nog steeds, met dát verschil dat mijn inbreng als leraarondersteuner uitgebreider is. Voorheen vertelde een leerkracht mij wat ik met een kind of een groepje kinderen moest gaan doen en was ik vooral uitvoerend bezig. Nu denk ik mee aan de voorkant: ik doe observaties en onderzoek wat het kind nodig heeft. Ik ga na wat ik kan aanbieden en hoe ik dat ga aanpakken. En ik schrijf een plan. Dus ik begeleid een kind van het begin tot het einde en bespreek steeds met de leerkracht wat ik doe en waarom. We doen het echt samen en het voelt heel gelijkwaardig.

Ik heb niet de ambitie om leerkracht te worden, ik vind het juist fijn dat ik kinderen individuele aandacht kan geven. Daarom past de opleiding AD Pedagogisch Educatief Professional perfect bij mijn wensen. Ik krijg verdieping, maar blijf in de rol van ondersteuner. De opleiding biedt ook handvaten bij methodieken zoals leren observeren. Hoe doe je dat zo objectief mogelijk en hoe schrijf je een neutraal verslag? Nu begeleid ik bijvoorbeeld een jongetje van acht jaar met ADHD. Hij heeft veel moeite met zelfstandig werken en werkt heel slordig. Hoe kan ik hem helpen om zich daarin te ontwikkelen, zodat hij zelfstandiger aan het werk kan? Ik heb het kind geobserveerd, me verdiept in ADHD en een heel plan bedacht, gekoppeld aan een beloningsysteem. Samen werken we aan meetbare doelen. Bij een ander kind zijn weer andere stappen nodig; het blijft maatwerk, geen kind is hetzelfde. En dat maakt dat mijn werk zo afwisselend. Ik heb de mooiste baan van de wereld.”