Samenwerking met het Werkveld

Sfeerafbeelding Fontys

Op zoek naar een frisse blik? Is extra denkkracht nodig? Benut kansen om uw organisatie in de schijnwerpers te plaatsen bij de professionals van de toekomst èn vergroot daarmee uw netwerk.

Fontys Pedagogiek en het werkveld zijn sterk met elkaar verbonden. Onze studenten leren door aan thema’s en vraagstukken uit de praktijk te werken. Dit doen ze door in projectgroepen te werken aan Pedagogische kwesties en door Individueel Werkplek leren.


Pedagogische kwesties

Vragen die u verder helpen blijven soms onbedoeld liggen. In projectgroepen gaan onze studenten hiermee, onder begeleiding van de professionals van Fontys, aan de slag. Deze vraagstukken noemen we Pedagogische kwesties.


Werkplek leren

Een specifieke vorm van praktijkleren is Werkplek leren waarbij de student op uw werkvloer aan zijn eigen leerdoelen en bekwaamheden werkt.


Bekwaamheden

Tijdens de opleiding werken studenten aan bekwaamheden. De bekwaamheden zijn richtinggevend voor het Werkplek leren en de Pedagogische kwesties. U geeft praktische feedback over het pedagogisch handelen en op het doorlopen proces van de student(en). U krijgt antwoorden op belangrijke vraagstukken en daardoor nieuwe inzichten over uw organisatie.


Fontys Pedagogiek gaat ervan uit dat de samenwerking tussen werkveld, student en coaches voor allen waardevol is. We noemen dit Werken in de driehoek. De essentie achter deze manier van werken is dat we met èn van elkaar willen leren. Met andere woorden; de professional uit het werkveld, de coach vanuit de opleiding en de student hebben allen een lerende grondhouding. Door het onderwijs op deze manier aan te bieden worden onze studenten nog betere werknemers van de toekomst.


Educatief Partnerschap is een samenwerking voor langere tijd en levert praktijkgerichte professionals op die waardevol zijn voor de branche, maar ook concrete kennis voor uw organisatie en een opleiding die nog beter aansluit op de behoeften in het werkveld.


Ook samenwerken?

Er zijn genoeg redenen om uw organisatie te versterken met pedagogen van de toekomst. Alles start met een persoonlijk gesprek. Neem daarom gerust contact op via educatievepartnerspedagogiek@fontys.nl