Professionele werkplaatsen (PW)

Wat is een professionele werkplaats?

Onderwijs en werkveld ontmoeten elkaar steeds vaker binnen innovatieve leerwerkomgevingen. In de vorm van zogenaamde Professionele Werkplaatsen (hierna: PW’s) ontstaan meer en meer duurzame samenwerkingsverbanden tussen tenminste één hoger onderwijsinstelling en een publieke organisatie, die gesitueerd zijn in de beroepspraktijk. Hier werken, leren en onderzoeken professionals, studenten, docenten en burgers zodanig samen dat betrokkenen, omgeving en dienstverlening zich voortdurend ontwikkelen. Binnen deze PW’s wordt door hen samengewerkt aan praktijkgerichte onderzoeks- en/of innovatieprojecten, waarbij grenzen van disciplines, structuren, sectoren en vormen van leren worden overbrugd. Binnen FHP zijn de afgelopen jaren een aantal PW opgericht, waarin wisselend wordt samengewerkt met studenten uit meerdere leerjaren, vanuit andere opleidingen (verschillende disciplines) en/of vanuit meerdere instellingen.

Wat doe je als student in een PW?

Als student krijg je veel mogelijkheden om taken op te pakken die bij jouw expertise en behoeftes passen zoals het uitpluizen van literatuur ten behoeve van een praktijkvraagstuk, het organiseren van focusgroepen om aan innovaties te werken of het voorbereiden van intervisiebijeenkomsten. Studenten geven zelf aan veel (extra’s) te leren binnen een PW, door de nauwe samenwerking met andere betrokkenen en het gemak waarmee je als student lijntjes kunt leggen met andere partijen binnen de instelling, ook met hen met wie je anders niet zomaar in aanraking komt.

Momenteel zijn er zes PW’s.

PW Landpark Assisië (Prisma)

Binnen het PW van Landpark Assisië werken we samen met andere opleidingen en professionals aan een inclusieve manier van samenleven van bewoners en andere betrokkenen die op het Landpark verblijven.

Meer informatie? Neem contact op met bruggenbouwer Annemiek Hoppenbrouwers.

PW Community School

Je participeert in een “jonge” professionele werkplaats. De Community School Tilburg West start namelijk per september 2022. Het is een samenwerkingsverband tussen diverse partijen in het werkveld en instituten van Fontys. Je leert hier dus hands-on interprofessioneel samenwerken in een kleurrijke wijk. De Community School wil samen met studenten, diverse partners en bewoners bijdragen aan ondersteuning en emancipatie van kinderen (van - 9 maanden tot 16 jaar) en gezinnen in Tilburg West. De aanpak is wijkgericht, dus je opereert zowel binnen als buiten scholen, in samenwerking met kinderopvang, jongerenwerk en nog veel meer instellingen.

Meer informatie? Neem contact op met bruggenbouwer Sonia Monroy.

PW Seksualiteit

Centrale vraag: 'Wat hebben jongeren en jongvolwassenen met een verstandelijke beperking nodig om zich positief te kunnen ontwikkelen op het gebied van relatievorming en seksualiteit en wat hebben ouders en pedagogische professionals nodig om hen daarbij te ondersteunen?'

Meer informatie? Neem contact op met bruggenbouwer Dilana Schaafsma.

PW M-ZIN DGGD Hart voor Brabant

Hier kun je in het preventieve werkveld van een GGD een bijdrage leveren aan de samenwerking tussen professionals die nodig is voor de ondersteuning van jeugdigen en hun ouders bij ontwikkel- en opvoedingsvragen.

Meer informatie? Neem contact op met bruggenbouwers Lotte Verpalen en Susanne Sinnige.

PW Stap naar Gezonder

PW Stap naar Gezonder is een interprofessionele werkplaats, waarin je met studenten van andere opleidingen, professionals en burgers uit de wijk samenwerkt aan maatschappelijke projecten en initiatieven. Vooralsnog draait deze PW alleen in de Achtse Barrier, maar doorstart in andere regio’s zit in de planning, waarvan Tongelre de eerste is. Meer informatie over de beweging die gaande is in de Achtse Barrier kan je vinden via het buurtplein. Algemene informatie over Stap naar Gezonder kan je vinden via slimmer leven.

Meer informatie? Neem contact op met bruggenbouwer Bregje van de Pol.

PW Sparrenhof

Op landgoed Sparrenhof in Tilburg ontwerpen we samen met kinderen, jongeren en partners uit het jeugddomein een plek waar kinderen op al hun talenten worden aangesproken. We focussen daarbij op maaktalent. Het “maken” is heel breed. Denk aan het maken van boomhutten, soep, kunst of theater. We ontwerpen met z’n allen een pedagogisch vrijplaats en werken daarmee aan het vergoten van veerkracht van kinderen, jongeren en de gemeenschappen waar ze deel van uit maken.

Meer informatie? Neem contact op met bruggenbouwer Tom van den Eertwegh.