Centra voor Pedagogische Innovatie (CPI)

Sfeerafbeelding Fontys

Ben jij leergierig, vind je het leuk om in een team te werken, durf je grenzen te verleggen en bruggen te bouwen? Dan past een Centrum voor Pedagogische Innovatie (CPI) perfect bij jou!

Wat is een CPI?

Een CPI is een Professionele Werkplaats (PW) waar studenten van verschillende jaargangen, docenten van Fontys en professionals uit de jeugdzorg nauw samenwerken om de complexe jeugdzorg verder te verbeteren. Als 'denktank' zoeken de teamleden van het CPI samen naar antwoorden op uitdagende, complexe praktijkvragen. Praktijkgericht onderzoek speelt hierbij een belangrijke rol en innovatie is key.

Wat doe je als student in een CPI?

Als student bundel je jouw kennis met die van de andere teamleden om een tastbare bijdrage te leveren aan de jeugdzorg. Jouw inzet en expertise doen ertoe! Je doet bijvoorbeeld literatuuronderzoek of organiseert focusgroepen om aan innovaties te werken. Regelmatig neem je deel aan intervisiebijeenkomsten, zodat alle teamleden elkaar blijven voeden met waardevolle informatie en adviezen. Studenten geven zelf aan veel (extra's) te leren binnen een CPI, dankzij de nauwe samenwerking met andere betrokkenen. Ook prettig: het gemak waarmee je als student lijntjes kunt leggen met andere partijen binnen de zorginstelling.

De voordelen op een rijtje

- Teamwork: je werkt veel samen met andere studenten, docenten en andere professionals uit het werkveld. Je bent echt een team en de lijnen zijn kort.

- Waardevol: je werkt aan een vraagstuk uit de praktijk dat er echt toe doet.

- Leerzaam: je doet veel onderzoek. Je wisselt bevindingen uit met andere studenten en kunt taken verdelen.

- Ruimte voor jouw wensen: je werkt met andere studenten aan hetzelfde overkoepelende thema en hebt daarnaast je eigen stageplek en onderzoeksopdracht.

- Ontmoeting en uitwisseling: je ontmoet andere studenten: in een CPI werken deeltijdstudenten, derde- en vierdejaarsstudenten en studenten van andere hbo-instellingen samen.

Ben jij derde- of vierdejaars student en wil je je aanmelden? Volg dan de normale stageprocedure. Je bent welkom op een van de volgende CPI's, die elk hun eigen onderzoeksvraag hebben:

CPI Amarant

In het CPI werken studenten, samen met de professionals van Amarant, de kinderen en hun ouders, en docent-onderzoekers van Fontys Hogeschool Pedagogiek, aan actuele pedagogische kwesties die spelen in de dagelijkse praktijk. Dit zijn kwesties als de samenwerking met ouders, het bespreekbaar maken van seksualiteit met jongeren en het op maat implementeren van nieuwe werkwijzen.

Meer informatie? Neem contact op met bruggenbouwer Jeanine Strobbe

CPI Lunet zorg

Binnen het CPI Lunet zorg werken studenten en professionals samen aan de ondersteuning van jongere kinderen met een ontwikkelingsachterstand en hun ouders. Door gezamenlijk aan de slag te gaan met actuele vraagstukken zijn deze studenten en professionals, maar ook docent-onderzoekers vanuit Fontys, voortdurend bezig met het
optimaliseren van de ondersteuning van kinderen en ouders en met hun eigen ontwikkeling. Voorbeelden van actuele vraagstukken zijn de samenwerking met ouders, het stimuleren van de sociaal-emotionele ontwikkeling en de samenwerking tussen professionals. Binnen het CPI Lunet zorg krijg je de kans om de samenwerking tussen student, professionals, docent-onderzoeker en stagedocent mee vorm te geven.

Meer informatie? Neem contact op met bruggenbouwer Loes Vreede.

CPI Gastenhof (onderdeel van Koraal)

Gastenhof (Koraal) is een orthopedagogisch behandelcentrum voor kinderen en jongeren met een licht verstandelijke beperking en bijkomende gedrags- en psychische problematiek. Sinds 2020 richt het CPI zich op deze centrale vraag: Op welke wijze kan het partnerschap tussen professionals, ouders en jeugdigen met een licht verstandelijke beperking verbeterd worden?

Meer informatie? Neem contact op met bruggenbouwer Susan Scheijen.

CPI Surplus VVE Spel Thuis

Studenten binnen dit CPI worden ingezet op ambulante thuisbegeleiding met speciale aandacht voor spel en ontwikkelingsstimulerende activiteiten. Het overkoepelende thema voor alle afstudeeropdrachten is (het verbeteren van) de kwaliteit van deze thuisbegeleiding. Jaarlijks bepalen wij in goed onderling overleg met de praktijkpartner onze specifieke focus.

Meer informatie? Neem contact op met bruggenbouwers Judith Reincke en Jeroen van Dingenen.

CPI Combinatie Jeugdzorg: beroepsidentiteit

Binnen dit CPI wordt gewerkt aan het vraagstuk 'Hoe kunnen jeugdzorgprofessionals hun motivatie en inspiratie behouden en vergroten door samen te werken en met elkaar stil te staan bij de professionele waarden van hun vak?'

Meer informatie? Neem contact op met bruggenbouwer Jan Vrielink.

Meer informatie over samenwerking en/ of onderzoekswerkzaamheden?

Wil je meer weten over samenwerking met en/ of onderzoekswerkzaamheden bij Fontys Hogeschool Pedagogiek? Neem dan contact op met: Susanne Sinnige