Viviane

In gesprek met Viviane

Sfeerafbeelding Fontys

'Het is belangrijk je te beseffen dat je niet alleen er voor staat!'

Wat is je achtergrond/ opleiding met betrekking tot gedragsproblemen en waarom heeft het je interesse?

Als kind al wist ik dat ik later met kinderen wilde gaan werken. Ik ben daarom de PABO gaan doen. Eenmaal gestart als leerkracht werd al snel duidelijk dat kinderen met gedragsproblemen bij voorkeur bij mij in de klas werden geplaatst. Voor mij was dit een teken om hier iets mee te gaan doen. Eerst heb ik cursussen gevolgd op kindgerichte problematieken. Later heb ik de Master SEN gedaan. Ik heb deze master afgerond in 2012, met de afstudeerrichting gedrag.

Wat vind jij belangrijk voor het voorkomen van uitdagend gedrag?

Een fijne sfeer creëren leidt tot een veilig en prettig leerklimaat. Ik vind het belangrijk dat ik als volwassene mijn gedrag aanpas aan dat wat de kinderen nodig hebben. Alles start vanuit mijn  algemene basishouding: rust, reinheid en regelmaat. Van daaruit maak ik aanpassingen voor verschillende leerlingen. Oneerlijk is hierbij eerlijk. Ik vind het heel belangrijk om naar de oorzaak achter het gedrag te kijken, vanuit de het ijsberg model. Dat wat nodig is om een kind verder te helpen probeer ik in te zetten, maar wel binnen de mogelijkheden van mij en de klas.

Wat vind jij belangrijk om te doen als er toch sprake is van uitdagend gedrag?

Dan vind ik het erg belangrijk je te beseffen dat je niet alleen er voor staat. Je hebt bij extreem uitdagend gedrag hulp van je collega’s nodig. Je moet dan ook gaan werken vanuit de driehoek: school-kind-ouder. Voorop staat dat ik de veiligheid van alle kinderen wil waarborgen. Het liefst wil ik probleemgedrag voorkomen en als het zich toch voordoet, dan de leerling zo snel en goed mogelijk helpen om het gedrag te reguleren. Kinderen krijgen bij mij elke keer een nieuwe kans.

Het is ook belangrijk om ervan uit te gaan dat uitdagend gedrag nooit persoonlijk bedoeld is. Er zit iets anders achter.

Wat vind je zelf typerend voor jou als leraar, als het gaat om leerlingen met gedragsproblemen?

Ik vind typerend dat ik mezelf redelijk snel kan herpakken. Ik kan echt wel eens boos worden op kinderen, maar ik vergeet dit snel. Ik herpak mezelf dan en ga met het kind in gesprek. Hierin ben ik eerlijk en open. Het achteraf benoemen van het gedrag wat ik niet prettig vond, vind ik dan heel belangrijk.

Hoe typeren leerlingen jou? Kun je dat verklaren?

De leerlingen vinden mijn grappig, lief en geven aan dat ik humor heb en vrolijk ben. Ik snap wel dat ze dit aangeven. Ik denk dat dit ook de basis is in het omgaan met kinderen. Op deze manier denk ik en hoop ik een veilig klimaat te creëren. Een omgeving die er aan bijdraagt dat de kinderen kunnen leren.

Kernwoorden die Viviane typeren:

  • Gericht op een fijne sfeer
  • Aansluiten bij wat nodig is voor een kind
  • Gericht op samenwerking
  • In gesprek

Wat leerlingen fijn vinden bij juf Viviane:

Groep 5-6 met 22 leerlingen Aantal
Ze is (heel) lief, aardig (voor ons allemaal)21
Ze is grappig19
Ze geeft goede instructie / kan goed uitleggen11
Ze is behulpzaam / ze helpt goed9
Ze is een goede juf / de beste juf7
Ze is soms streng / ze is streng als het nodig is4
Ze is zorgzaam4
Ze kan goed problemen oplossen3