Stephanie

In gesprek met Stephanie van Strijp

Sfeerafbeelding Fontys

"Tussen de leerlingen staan en niet erboven!"

Wat is je achtergrond/opleiding met betrekking tot gedragsproblemen en waarom heeft het je interesse?

Ik heb geen specifieke opleiding gevolgd met betrekking tot gedrag. Door de jaren heen heb ik mezelf een leerkrachtstijl eigen gemaakt die voor mij en voor mijn groepen werkt. Ik neem natuurlijk ook mee hoe ik ben als persoon; ik wil authentiek zijn.
Sinds ik ook andere taken heb op school en er in mijn groepen vervangende leerkrachten komen, ben ik me gaan afvragen hoe het komt dat het gedrag van de groep en van individuele leerlingen in interactie per leerkracht enorm kan verschillen. De vraag die me bezig houdt is: wat werkt aan mijn leerkrachtstijl met betrekking tot het gedrag van een groep?

Wat vind jij belangrijk om uitdagend gedrag te voorkomen?

Ik vind het belangrijk om mijn verwachtingen op een positieve manier uit te spreken naar leerlingen. Ik benoem wat ik wel wil hebben of zien en niet wat ik niet wil zien, oftewel ik gebruik plustaal.
Ik geef grenzen goed aan door op het juiste moment de afgesproken regel te herhalen, zodat het effectief is. Het is belangrijk om voorspelbaar te zijn als leerkracht en om structuur te bieden.
Een goede relatie opbouwen met alle leerlingen vind ik belangrijk. Daarbij durf ik mezelf kwetsbaar op te stellen als leerkracht. Ik durf sorry te zeggen en mijn fouten toe te geven. Door een open houding, ben ik makkelijk benaderbaar voor alle leerlingen. Ik probeer altijd goed in te spelen op situaties en sociale interacties. Ik heb aandacht voor hetgeen er binnen de groep leeft, ook als dat niet goed uitkomt met mijn geplande programma op dat moment.

Wat vind jij belangrijk om te doen als er toch sprake is van uitdagend gedrag?

Ik vind het belangrijk om de “waarom” vraag te stellen aan leerlingen, in plaats van alleen te focussen op het bijsturen van ongewenst gedrag. Ik wil samen met de leerling op zoek gaan naar een manier om met een probleem om te gaan. Dit doe ik door in gesprek te gaan met de leerling: wat kun jij anders doen en hoe kan ik jou daarbij helpen?
Ik ga flexibel om met klassikale regels wanneer dit beter is voor een leerling of als hij dit nodig heeft. Ik durf uitzonderingen te maken. Hier neem ik dan de leerling en de groep in mee, zodat er begrip ontstaat. Bij herhaaldelijk probleemgedrag vind ik het erg belangrijk om ouders te betrekken bij wat er op school gebeurd is, wanneer de situatie dit toelaat en als dit veilig is voor de leerling.

Wat vind je zelf typerend voor jou als leraar, als het gaat om leerlingen met gedragsproblemen?

Ik ga in gesprek met de leerling over hoe hij of zij gecorrigeerd wil worden of op gewenst gedrag gewezen wil worden. Bijvoorbeeld door de vragen: Wat vind jij fijn? Wat werkt voor jou? Als deze afspraken samen gemaakt zijn, houd ik de leerling een spiegel voor als dat nodig is en dan kom ik terug op de gemaakte afspraak.
Een positieve mindset is ook een kenmerk van mij. Ik wil iedere leerling elke keer weer een nieuwe kans geven. Een leerling is niet zijn gedrag maar laat gedrag om een reden zien. Naar die reden ga ik op zoek. Ik vind het belangrijk om ongewenst gedrag niet uit te vergroten en gewenst gedrag te belonen. Bij ongewenst gedrag probeer ik altijd zo bij te sturen, dat de groep hier zo min mogelijk last van heeft. Correcties geef ik op een zachter stemniveau. Ik denk er bewust aan om steeds gewenst en positief gedrag te benoemen en te belonen. Ik wil tussen de leerlingen staan en niet er boven.

Hoe typeren leerlingen jou? Kun je dat verklaren?

Leerlingen typeren mij als: behulpzaam, humorvol, aardig, geduldig en dat ik iedereen respecteer.
Ik investeer heel erg in de relatie met alle leerlingen en ik probeer heel bewust oog voor iedere leerling te hebben. Ik los veel dingen op met een grapje en ben heel voorspelbaar voor leerlingen.

Kernwoorden die Stephanie typeren:

  • Relatie
  • Oog voor iedereen
  • Humor en grapjes
  • Voorspelbaar en duidelijkheid over grenzen
  • Positief gedrag benoemen
  • Positieve verwachtingen

Wat vinden de leerlingen fijn bij juf Stephanie?

Groep 7/8 met 16 leerlingen Aantal
Als er iets is kun je altijd bij haar terecht / ze helpt je graag.11
Ze maakt veel grapjes / ze kan tegen een grapje11
Ze is aardig / lief10
Ze wordt niet snel boos8
Ze legt goed uit / geeft goede instructie8
Ze geeft iedereen aandacht / ze houd goed rekening met iedereen3
Ze is geduldig3
Ze is gezellig2
Ze respecteert iedereen2
Ik kan haar heel veel zeggen / ik kan haar in vertrouwen nemen2