Simone

In gesprek met Simone Verboord

Sfeerafbeelding Fontys

"We zijn als school verantwoordelijk voor de leerling, niet alleen de leerkracht bij wie deze leerling toevallig in de klas zit"

Wat is je achtergrond/ opleiding met betrekking tot gedragsproblemen en waarom heeft het je interesse?

Na de PABO heb ik de opleiding specialist jonge risico kinderen gedaan en nu volg ik modules van de master Educational Needs. Ik heb heel veel cursussen en trainingen gevolgd op het gebied van gedrag. Door deze trainingen ben ik steeds bewuster geworden van mijn eigen rol en houding. Dit heeft altijd mijn interesse gehad. Ik wil begrijpen waarom een kind bepaald gedrag laat zien; wat wil hij/zij duidelijk maken? Ik zie uitdagend gedrag altijd als een spiegel van mijn eigen handelen. Het heeft namelijk altijd te maken met interactie tussen mij en de leerling. Dit gedrag is vaak een teken van frustratie of onmacht. Wat wil deze leerling eigenlijk duidelijk maken met dit gedrag? Welke vaardigheid heeft deze leerling nog te leren?

Wat vind jij belangrijk voor het voorkomen van uitdagend gedrag?

Als ik kijk naar de kegel van afstemming (Van Meersbergen & Jenninga, 2012) wordt daarin precies verwoord hoe ik uitdagend gedrag probeer te voorkomen.  Het begint bij de basis; het neerzetten van een duidelijk klassenmanagement. Vervolgens steek ik enorm veel energie in het opbouwen van een relatie, met zowel ouders als kind. Ook praat ik veel met mijn naaste collega’s over kinderen bij wie het gedrag uitdagend is. Hierdoor kan ik het ‘probleem’ vanuit verschillende invalshoeken bekijken. Ik geef duidelijke kaders aan bij de kinderen en leg ook uit waarom ik handel vanuit deze kaders. Ik negeer negatief gedrag zoveel mogelijk en positief gedrag vergroot ik uit. Als ik kinderen moet aanspreken op iets doe ik dit zo min mogelijk in de volle groep, maar kies ik altijd een 1 op 1 moment uit. Zeker in de bovenbouw is dit belangrijk, zo blijft de sfeer in de groep positief.

Ook vind ik het belangrijk dat kinderen voelen en merken dat ik hen aanspreek op bepaald gedrag, en niet op hen als persoon. Ik ben mij erg bewust van het geven van ruimte aan een kind om een verstandige keuze te maken. Dit vraagt om geduld. Ook wil ik ieder moment het kind weer opnieuw open benaderen. Als iets is voorgevallen en het is afgerond, is dat ook echt afgerond en kom ik daar niet meer op terug.

Wat vind jij belangrijk om te doen als er toch sprake is van uitdagend gedrag?

Het allerbelangrijkste vind ik het om niet in een machtsstrijd te belanden. Dan gaat het namelijk niet meer om de kern van het probleem, maar om de vraag ‘wie is de baas?’ Dat probeer ik altijd te voorkomen. Als er sprake is van uitdagend gedrag, geef ik deze leerling in eerste instantie de tijd en ruimte om tot rust te komen. Ik ben duidelijk in mijn verwachtingen, maar geef de leerling ook de ruimte om mee te denken in oplossingen. Ook maak ik bewuste keuzes in welk gedrag ik aan wil pakken met een leerling. Niet alles kan tegelijkertijd, kleine stapjes zijn veel waardevoller. Door het maken van kleine stapjes vergroot ik het zelfvertrouwen van een kind. Ik ben ervan overtuigd dat iedere leerling iedere dag naar school komt om er een fijne dag van te maken, zonder escalaties. Als er echt regelmatig sprake is van uitdagend gedrag, weet ik de juiste hulp in te schakelen. We zijn als school verantwoordelijk voor deze leerling, niet alleen de leerkracht bij wie deze leerling toevallig in de klas zit.

Wat vind je zelf typerend voor jou als leraar, als het gaat om leerlingen met gedragsproblemen?

Ik kijk naar een specifieke leerling met een specifieke gezinssituatie in een specifieke klassensituatie; wat voor leerkracht heeft deze leerling nodig? Als leerkracht vind ik het heel belangrijk om je bewust te zijn van de verschillende rollen die jij als leerkracht op een dag vervult. Ik zorg dat ik ieder kind echt zie, check gedurende de dag hoe een kind zich voelt. Daarnaast ben ik heel  duidelijk in mijn verwachtingen naar een kind toe. Ik geef kaders, waarin kinderen veel keuzevrijheid hebben passend bij wat zij aankunnen. Ik maak fouten, zeg sorry en geef oprechte complimenten. Daarnaast heb ik goed contact met de ouders, ik geloof in de driehoek kind-ouders-school. Ik blijf altijd het goede zien in een leerling, handel autonoom en laat altijd merken dat ik de leerling als persoon geweldig vind, maar dat bepaald gedrag gewoon echt niet kan.

Hoe typeren leerlingen jou? Kun je dat verklaren?

Kinderen geven aan dat ik behulpzaam en lief ben. Volgens mij komt dit omdat ik kinderen echt zie, opensta voor vragen en vertrouwen uitstraal. Humor zet ik in als middel om een doel te bereiken, maar ik weet wel wanneer humor gepast is.  Door didactisch goede heldere instructies te geven zorg ik voor duidelijkheid. Dit zorgt er weer voor dat alles voorspelbaar is.

Kernwoorden die Simone typeren:

  • Vanuit meerdere perspectieven kijken
  • Gedrag los zien van de persoon
  • Bewuste keuzes wat en wanneer besproken wordt
  • Kijken naar behoeften van de leerling
  • Vertrouwen en humor

Wat leerlingen fijn vinden bij juf Simone:

Groep 7-8 met 29 leerlingen Aantal
Ze is behulpzaam / ze helpt je graag22
Ze is aardig /ze is lief21
Ze heeft humor / ze is grappig / ze maakt grapjes16
Ze geeft goede instructie / Ze kan goed uitleggen14
Ze is altijd positief9
Ze is enthousiast8
Ze is betrouwbaar7
Ze is gezellig6
Ze probeert de les leuk te maken6