Onderzoekstage / Afstudeerproject vierdejaars

Maak kennis met uw medewerker van de toekomst

Het laatste jaar van hun studie staat in het teken van het afstuderen. Dit is de kroon op het werk van onze studenten, die na 3,5 jaar theorie en praktijk graag aantonen dat zij klaar zijn voor het werkveld. Met een afstudeeronderzoek- c.q. stage kunnen zij laten zien dat zij op strategisch niveau het door hen geambieerde beroep kunnen uitvoeren. Terwijl de studenten zich gedurende enkele maanden vastbijten in een strategisch vraagstuk heeft u alle tijd om te bepalen of zij een waardevolle aanvulling vormen op uw personeelsbestand. In dat geval maken onze student én u een vliegende start, die u ook nog eens behoorlijk wat wervingsinspanningen scheelt.

meld hier uw stage aan

Heeft u nog vragen? Mail dan onze stagecoördinatoren:

Afstudeerstage combineren met reguliere werkzaamheden

Het is mogelijk om de afstuderende student in goed overleg  ook uitvoerende werkzaamheden te laten doen, zodat deze uw bedrijf beter leert kennen. Deze werkzaamheden mogen het schrijven van de scriptie niet belemmeren. Onze ervaring is dat een verhouding van 50% meewerken/ 50% werken aan het onderzoek goed werkbaar is.

Sfeerafbeelding Fontys

Samenwerken met studenten Communicatie- en Commerciële Economie IEMES

aceafstuderenco@fontys.nl

aceafstuderence@fontys.nl

Samenwerken met studenten Commerciële Economie DBC

dbcstage@fontys.nl

Samenwerken met studenten International Lifestyle Studies

ace-stage-tcl@fontys.nl

Afstudeeronderzoek, hoe werkt het

Stagelopen of afstuderen van een student valt of staat bij een goede begeleiding van uw kant. Uw organisatie heeft daarom bij voorkeur een omvang van minimaal 5 medewerkers en legt de student een strategische opdracht op hbo-niveau voor.
Het afstuderen vindt plaats van januari tot juni in jaar 4 van elke opleiding.
Het afstudeerproces omvat zowel een onderzoek als een advies. U komt samen met de student tot een opdracht. Deze opdracht betreft een vraagstuk van de organisatie, waarvoor onderzoek en beleidsvorming of -advies op strategisch niveau nodig is.
Een aantal weken na de start van het afstuderen komt een begeleider van onze opleiding langs om het onderzoek en advies te bespreken.
De student ziet erop toe dat er aan het eind van het onderzoek een afsluitende gesprek plaatsvindt met de begeleider van de opleiding en de opdrachtgever en draagt zorg voor de verslaglegging van uw bevindingen.
Het is gebruikelijk dat onze student een stagevergoeding voor de werkzaamheden ontvangt. De hoogte daarvan bepaalt u samen met de student.