Online Proefstuderen

Sneakpreview kalenders

OpleidingFontysbreed
ThemaLoopbaanketen, studiekeuze, digitalisering
Soort Reflectie-instrument, project based
DoelgroepStudiekiezers
Werkende principesGepersonaliseerd leren, zelfregulerend vermogen van de student stimuleren, ervaringsgericht, mogelijkheid tot contact met student
ContactpersoonCindy Deetman

Wat doen we?

In brainstormsessies met docenten en studenten van een opleiding definiëren we welke onderdelen van een opleiding in de sneakpreview kalender terug komen. Zo stellen we samen vast welke ervaringen er écht toe doen bij de opleiding om studiekiezers een realistische ervaring te geven. Studiekiezers maken gebruik van de sneakpreview kalenders om een beter beeld te vormen van een opleiding en of deze bij hen past. Studiekiezers kunnen onder andere minicolleges volgen, opdrachten maken en filmpjes bekijken van onze studenten.

Doel

Studiekiezers de mogelijk bieden om tijd- en plaatsonafhankelijk aan diepteoriëntatie te doen.

Resultaten

  • Een huidig totaal van 53 sneakpreview kalenders (zie ook het overzicht);
  • Sneakpreview kalenders zijn onderdeel van het opleidingsspecifieke overzicht aan studiekeuzeactiviteiten;
  • Onderzoek naar het effect van de kalenders op het oriëntatieproces van VO-leerlingen (d.m.v. oriëntatieopdracht op een VO-school);
  • Factsheet met daarin de overkoepelende onderzoeksresultaten.

Sneakpreview kalenders

Tal van Fontys instituten hebben al met ons samen sneakpreview kalenders ontwikkeld. Benieuwd naar hoe deze eruit zien?

naar de sneakpreview kalenders

Wist je dat...

..er momenteel al 53 Fontys opleidingen een sneakpreview kalender hebben?

Wil je eens in gesprek over de mogelijkheden voor jouw opleiding?

Achtergrond

Aan succesvol studeren gaat een succesvolle studiekeuze vooraf, dat weer vraagt om een succesvol studiekeuzeproces. In een reeks onderzoeken onderstrepen Kuijpers en Meijers (2011) het belang van het ontwikkelen van loopbaancompetenties. Een student ontwikkelt deze in een leersituatie die aan drie kenmerken voldoet:

1. Het leren moet praktijk-gestuurd.
2. Dialogisch zijn en er moeten keuzemogelijkheden zijn.
3. Het opdoen van ervaringen en daarover in dialoog gaan leidt tot diepte-oriëntatie.

Ondanks de waarde die studenten hechten aan het opdoen van ervaringen, maakt slechts de helft van de studenten er gebruik tijdens het studiekeuzeproces (Markteffect, 2016).

Online proefstuderen is een manier om studenten tijdens het studiekeuzeproces de mogelijkheid te bieden om aan diepteoriëntatie te doen. Zo kunnen studenten niet alleen de relevante kenmerken van een studie tot zich te nemen, maar ook ervaring op doen met taken/activiteiten die de student tijdens de vervolgstudie zal moeten uitvoeren. Het voordeel van deze manier van oriënteren is dat studenten komen van zelfreflectie tot zelfselectie (Meijer & Niessen, 2015; Niessen, 2016).

Bronnen

Kuijpers, M., & Meijers, F. (2011). Learning for now or later? Career competencies among students in higher vocational education in the Netherlands. Studies in Higher Education, 37(4), 449-467.

Markteffect (2016). Onderzoek Fontys naar oriëntatiegedrag van niet-oriënteerders.