Raamwerk hybride leeromgevingen

Wat is het raamwerk?

Het raamwerk Hybride Leeromgevingen is binnen het Fontysbrede Programma ‘Hybride leeromgevingen’ ontwikkeld. Het raamwerk kan als gespreksinstrument ingezet worden bij de (door)ontwikkeling van een hybride leeromgeving. Hybride leeromgevingen worden binnen het raamwerk gedefinieerd als leeromgevingen op het grensvlak van onderwijs- en beroepspraktijk, waar studenten, docenten en werkveldpartners samen leren, werken en onderzoeken vanuit authentieke vraagstukken. Op dit grensvlak kan de mate waarin leren, werken en onderzoeken met elkaar geïntegreerd worden – de mate van hybriditeit – per leeromgeving verschillen. Het raamwerk helpt bij het onderscheiden van verschillende leeromgevingen op het grensvlak van onderwijs en beroepspraktijk.

Sfeerafbeelding Fontys

Wanneer kan het raamwerk gebruikt worden?

Je kunt het raamwerk gebruiken als hulpmiddel bij het voeren van een gesprek over de hybride leeromgeving. Het dient de volgende vijf toepassingsgebieden:

  • Duiden: Het raamwerk kan dienen bij het duiden van de leeromgeving. Het helpt een gezamenlijk beeld en taal te creëren: waar hebben we het over als we praten over hybride leeromgevingen?
  • Inzicht geven: Het raamwerk kan inzicht geven in de fase waarin een hybride leeromgeving zich bevindt.
  • Ambitie bepalen: Het raamwerk kan helpen bij het bepalen van de ambitie: waar willen we als hybride leeromgeving naartoe werken? Wat is ons ideaalbeeld?
  • Monitoren: Het raamwerk kan helpen bij het in kaart brengen en verwoorden van (eventuele) ontwikkelingen naar een andere fase binnen het continuüm. Verschillende praktijken kunnen zo bovendien op eenduidige manier worden gevolgd en met elkaar vergeleken.
  • Ondersteunen: Het raamwerk kan helpen duidelijk te maken waar of op welk aspect ondersteuning nodig is bij het (verder) ontwikkelen van een hybride leeromgeving.

Spinnenweb Raamwerk

(klik om te vergroten)

Onderstaand spinnenweb geeft de inhoudelijke elementen van het Raamwerk weer. De elementen zijn onderverdeeld in drie niveaus. Het strategisch niveau gaat over de koers van de hybride leeromgeving, het tactische niveau gaat over de organisatie van hybride leeromgevingen en het operationele niveau gaat over de vraag hoe hybride leeromgevingen zijn vormgegeven.

Sfeerafbeelding Fontys

Introductie Raamwerk Hybride Leeromgevingen

Wegens nog niet accepteren van de cookies is de YouTube video niet zichtbaar.

Instructie Raamwerk Hybride Leeromgevingen

Wegens nog niet accepteren van de cookies is de YouTube video niet zichtbaar.

Download

Studenten, docenten en werkveldpartners kunnen allemaal gebruik maken van het raamwerk, bij voorkeur in samenspraak. Bij gebruik is het aan te raden om één specifieke context in gedachten te nemen, vb. de gehele opleiding of een specifieke onderwijseenheid.

N.B. Onderstaande digitale versie betreft een interactieve PDF: door op de gekleurde 'bollen' (p. 3) te klikken, verschijnt extra informatie.

‘Aan de slag met het Raamwerk?

Wil je aan de slag met het raamwerk? Download dan hieronder enkele werkbestanden waarmee je jouw hybride leeromgeving in kaart kan brengen en/of waarmee je de ambitie voor jouw hybride leeromgeving kan bepalen.

Contact

Heb je vragen over of ondersteuning nodig bij het raamwerk? Wij helpen je graag. Neem hiervoor contact op met een van de adviseurs.

Neem contact op

Literatuur

Akker, J. van den (2003). Curriculum perspectives: an introduction. In J. van den Akker, W. Kuiper & U. Hameyer (eds.), Curriculum Landscapes and Trends, (pp. 1-10). Dordrecht: Kluwer Academic Publishers.

Bouw, E., Zitter, I., & de Bruijn, E. (2019). Characteristics of learning environments at the boundary between school and work–A literature review. Educational Research Review, 26(1), 1-15.

Bouw, E., Zitter, I., & De Bruijn, E. (2020). Designable elements of integrative learning environments at the boundary of school and work: a multiple case study. Learning Environments Research, 1-31.

Bryson, J. M., Crosby, B. C., & Stone, M. M. (2015). Designing and implementing cross‐sector collaborations: Needed and challenging. Public administration review, 75(5), 647-663.