Het Fontysbrede programma

Het hoofddoel van het programma:

‘het bevorderen van onderwijsinnovaties en kenniscreatie voor de opzet en (door)ontwikkeling van hybride leeromgevingen in kwalitatieve en kwantitatieve zin, zodat iedere student als onderdeel van diens opleiding kan leren en onderzoeken in een grensoverstijgende omgeving.’

Fontys heeft de afgelopen jaren flink ingezet op de (door)ontwikkeling van hybride leeromgevingen. Op diverse plekken is kennis opgebouwd over het initiëren en ontwerpen van hybride leeromgevingen. Toch zijn er ook nog allerlei vragen over de (door)ontwikkeling van hybride leeromgevingen. Daarom is aan het einde van schooljaar 2019-2020 het ‘Programma Hybride LeerOmgeving’ van start gegaan. Dit programma bouwt voort op de ontwikkelde kennis en netwerken en brengt ervaringen, vragen en behoeften ten aanzien van hybride leeromgevingen bij elkaar.