Begeleiden

Binnen de programmalijn begeleiding staan onderwerpen en vragen centraal die gaan over de begeleiding van studenten door het werkveld en door Fontys docenten. Daarbij gaat het over rolverdeling, verantwoordelijkheden en competenties. Binnen deze lijn is veel ruimte om instituutsoverstijgend te werken waarbij samen onderzoeken en werken met het werkveld gestimuleerd wordt.

  • Wie is nu waar voor verantwoordelijk in de begeleiding van studenten?
  • Wat kan een student verwachten van de begeleiding als hijzelf de regie van zijn leren in handen moet nemen?
  • Welke competenties vraagt het begeleiden van studenten en het samenwerken aan onderzoek en innovatie?
  • Hoe kunnen docenten zich ontwikkelen in deze rol?
  • Wat betekent begeleiding voor professionals en hoe kunnen zij in hun rol ondersteund worden door Fontys en andere samenwerkingspartners?
  • Hoe geef je de begeleiding vorm wanneer traditionele rollen van student, docent en werkveldpartners wegvallen?
  • Hoe zorg je er voor dat aan de leerbehoefte van zowel student, docent als werkveldpartners op gelijkwaardige wijze voldaan wordt?