Ruimtegebruik

Binnen de programmalijn ruimtegebruik wordt het ruimtelijk aspect van een hybride leeromgeving benaderd op verschillende schaalniveaus.
  • Op het micro niveau staan de eisen en randvoorwaarden centraal die van toepassing zijn op de inrichting van de (werk)vloer.
  • Op meso niveau wordt meer specifiek gekeken naar de belangrijke eisen en randvoorwaarden voor (onderling samenhangende) gebouwen, op het niveau van een campus.
  • Op macro niveau kijken we naar de wijze waarop een hybride leeromgeving op stedelijk/regionaal niveau wordt vormgegeven. Daarbij is de relatie tussen verschillende locaties van Fontys en het werkveld van belang, in het bijzonder die tussen de campus, fieldlabs en werkveld.

Ruimtegebruik in hybride leeromgevingen - Casus Tilburg

Als voorbeeld en ter inspiratie geeft deze animatie een beeld van hoe de huidige Fontys campus in Tilburg er in 2035 uit kan zien als hybride leeromgeving.

Wegens nog niet accepteren van de cookies is de YouTube video niet zichtbaar.

Sfeerafbeelding Fontys

Netwerk ruimtegebruik (MS Teams)

Wil je kennis opdoen, kennis delen en/of samenwerken over dit onderwerp? Word dan lid van het netwerk ruimtegebruik (MS teams).

Naar het netwerk ruimtegebruik

Wil je meer weten over ruimtgebruik of heb je vragen omtrent hybride leeromgevingen? Neem gerust contact op via onderstaand contactformulier.