Beoordelen

Binnen de programmalijn beoordelen wordt nagedacht over en gewerkt aan ‘samen opleiden en leren.’ Daarbij komen vragen rondom beoordelen en evalueren en de orde maar ook andere evaluatieve vragen. Bijvoorbeeld over de fysieke HLO-omgeving als leer- en onderzoeksomgeving en hoe de kwaliteit daarvan versterkt kan worden. Beoordelen wordt dus in brede zin opgepakt.

  • Is een summatieve beoordeling steeds nodig of kan assessment as learning volstaan?
  • Hoe borg je bij assessment as learning de kwaliteit?
  • Is het mogelijk om als werkveld de rol van assessor aan te nemen? Wat is daar dan voor nodig?
  • Hoe leg je de relatie tussen vakkennis (inclusief beoordeling) enerzijds en praktijkleren anderzijds zodat een zinvolle leeromgeving ontstaat? Oftewel, hoe sluit je met de huidige toetsingskaders aan bij het complexe werkveld?
  • Is er een digitaal beoordelingssysteem en hoe kunnen we dat op een zinvolle manier inzetten?