Samenwerken

Binnen de programmalijn Samenwerken staat het idee centraal dat er binnen hybride leeromgevingen samengewerkt wordt aan de ontwikkeling van de student enerzijds en aan het ontwikkelen van docenten en medewerkers uit het werkveld anderzijds. Werken aan een krachtige en evenwaardige relatie tussen het werkveld en Fontys is een belangrijk speerpunt.

  • Hoe kunnen partijen uit het werkveld en Fontys ├ęcht samenwerken, vanuit een gelijkwaardig partnerschap?
  • Wat is de visie op samenwerken van Fontys?
  • Hoe kunnen we ervoor zorgen dat een tijdelijk uitwisseling van personeel eenvoudig te regelen valt?
  • Hoe kunnen we er samen voor zorgen dat de ontwikkeling van de studenten goed gevolgd kan worden binnen een digitale leeromgeving die recht doet aan het didactisch concept