Sprint naar content

Master of Applied IT (deeltijd)

 • 1,5 jaar
 • Engels
 • Master
 • Deeltijd
Start februari en september | Eindhoven

Kom kennismaken

Ja, dat wil ik

Onze wereld draait steeds meer op en om ICT. Uitdagingen in de technologie en maatschappij worden steeds complexer en vereisen ook oplossingen die voorbijgaan een ICT-only toepassingen. Ben jij iemand die zoekt naar antwoorden op die uitdagingen? Wil jij oplossingen bedenken die in een bredere context inzetbaar zijn?

Over de opleiding

Ben jij een zelfstandige, zelfbewuste ICT’er, die wil leren uitdagingen te abstraheren om zo tot generaliseerbare, innovatieve oplossingen te komen? Kortom, iemand die innovaties met impact wil ontwikkelen? Dan is de Fontys Master of Applied IT wat voor jou.

Fontys Hogeschool ICT biedt gemotiveerde studenten vanaf februari 2023 de mogelijkheid om de Master of Applied IT te volgen. Deze master sluit aan op het Fontys Hogeschool ICT bachelorprogramma (BSc) en biedt je de mogelijkheid om verder te professionaliseren met verbreding en verdieping in het werkveld.

In ons onderwijs, en dus ook in de Master of Applied IT, zoeken we naar een nauwe aansluiting en samenwerking in en met de beroepspraktijk. Daarvoor werken we intensief samen met ons uitgebreide partnernetwerk.

Sfeerafbeelding Fontys

 

Waarom de Master of Applied IT?

Met deze master krijg jij:
 • Een masteropleiding (MSc) op niveau 7 van 60 EC met duur van 1 jaar (voltijd) of 1,5 jaar (deeltijd).
 • Een verdieping en verbreding van je IT-vaardigheden.
 • Een opleiding waar je leert in en met interdisciplinaire samenwerkingen tussen onderwijs, onderzoek en praktijk.
 • De vaardigheden en inzichten om vraagstukken te abstraheren tot generaliseerbare oplossingen.
 • De kans om samen te werken met gerenommeerde (partner)organisaties.
 • Een Engelstalige opleiding met een internationaal karakter in de Brainport regio.
Sfeerafbeelding Fontys

 
 

Wat ga je leren?

Tijdens je bachelor heb je geleerd IT als middel toe te passen in diverse opdrachten en kritisch te kijken naar duurzame en inclusieve oplossingen. Binnen de Master of Applied IT ga je daar een stap verder in door uitdagingen te abstraheren en oplossingen te ontwikkelen die een bredere toepassing hebben. Je leert dus verder te denken dan de specifieke uitdaging, zodat de innovaties waar jij aan bijdraagt een grotere impact krijgen en bijdragen aan een duurzaam digitaliserende samenleving.
 • Je vergroot jouw generale kennis over ICT en de laatste ontwikkelingen.
 • Je leert uit te zoomen en een probleem vanuit diverse invalshoeken te analyseren vanuit de methodologie Design Science Research.
 • Je ontwikkelt je samenwerking skills in interdisciplinaire teams
 • Je krijgt hands-on ervaring via opdrachten en projecten van organisaties uit de werkpraktijk.
 • Je doet zowel technische als sociale en communicatievaardigheden op.
 • Je studeert af als zelflerende, - onderzoekende, en -ontwikkelende ICT professional, klaar voor de toekomst van jouw vakgebied.

Hoe ziet je week eruit?

Een masteropleiding is hard werken. Veel studeren en zelfstandig werken aan je projecten, maar ook samenwerken met andere disciplines, organisaties en professionals. Daar horen de volgende basisafspraken bij:
 • Je komt minimaal 1 dag naar het Fontys ICT InnovationLab, jouw werk- en leeromgeving. Op andere dagen ben je ook welkom om zelfstandig te werken.
 • Je neemt actief deel in de Master community van studenten, docenten, onderzoekers en partners.
 • Je bepaalt zelf wat je doelen zijn, wie je nodig hebt en hoe je die gaat bereiken. Je wordt hierin begeleid, maar jij bepaalt je koers.
 • Jij werkt aan je eigen project en gerichte praktijkopdrachten vanuit lectoraten of partnerorganisaties.
 • Je hebt de mogelijkheid om extra workshops en/of gastcolleges te volgen.

Studiebelasting

Reken op een studiebelasting van 20 uur per week, naast je baan in de ICT.

 
 

Toelatingseisen

De master heeft een zorgvuldige intake- en toelatingsprocedure vanwege het beperkte aantal plaatsen. Op tijd inschrijven is dus erg belangrijk voor je mogelijke toelating. De toelatingseisen zijn de volgende:
 • Een afgeronde bacheloropleiding in IT (of een vergelijkbare opleiding).
 • Vaardig in het Engels op een B2-niveau, conform de CEFR standaard
 • De eerder verworven competenties van de student op bachelorniveau dienen voldoende aan te sluiten bij de gewenste competenties van de student op masterniveau.

Bij een aanmelding voor onderwijs voor professionals (deeltijd), heb je een project voor ogen waar je een jaar na aanmelding mee kan starten als afstudeerproject, of je hebt een positie binnen een organisatie waar je een project zou kunnen uitvoeren onder supervisie van experts.

Numerus fixus voor Fontys ICT medewerkers

De Master biedt plaats aan 25 studenten. Hiervan kunnen er maximaal 5 worden toegewezen aan medewerkers van Fontys ICT. Nadat medewerkers de toelatingsprocedure hebben doorlopen, worden de eerste 5 medewerkers toegelaten op basis van volgorde van aanmelding.

 

Placeholder for Fontys video
Bij Fontys ICT zoeken we naar een nauwe aansluiting en samenwerking in en met de beroepspraktijk. Daarvoor werken we intensief samen met ons uitgebreide partnernetwerk.

 

Opbouw Master of Applied IT per jaar

In het eerste half jaar van de opleiding werk je in een groep aan een praktijkopdracht. Hierin werk je samen met een groep studenten die ook vanuit andere disciplines naar je opdracht kunnen kijken. Samen zoek je naar de best passende oplossingen en onderzoek je de praktische toepasbaarheid. Je onderzoeksproces en de antwoorden op je onderzoeksvragen leg je vast in een paper. Naast werken aan je opdrachten en project, neem je deel aan workshops en gastcolleges om inspiratie en inzichten op te doen die je meeneemt in jouw werk.

In het tweede half jaar werk je aan een individuele afstudeeropdracht. In deze tijd kom je regelmatig naar het Fontys ICT InnovationLab om workshops, gastcolleges en andere onderwijsactiviteiten te volgen.

De studiebelasting bedraagt 20 uur per week, naast je baan in de ICT.

 
 

Na je opleiding

De master leidt je op tot een ICT-professional die een sleutelrol speelt in (ICT-)innovatieprojecten, binnen en buiten je eigen werkveld. Je vervult de rol van projectleider, innovator of expert in organisaties die innoveren in de technologie of werken met transformatievraagstukken waar ICT het verschil kan maken.

Rollen die bij jou passen na je Master of Applied IT:

 • Het Proactief bijdragen aan innovatie binnen een organisatie in het hele traject van analyse en probleemformulering tot het ontwikkelen en implementeren van (technologische) oplossingen
 • Het analyseren van de impact van de innovatie, zowel ethisch, maatschappelijk als op het gebied van duurzaamheid.
 • Het analyseren en structureren van grote hoeveelheden informatie en deze vertalen naar advies/acties.
 • Het doorgronden en verbeteren van organisatieprocessen.
 • Het signaleren van markt trends en ontwikkelingen en die vertalen naar kansen voor de organisatie binnen IT.

IT-professionals met de skillset en kennis die jij opdoet tijdens je Master of Applied IT kunnen op veel plekken van betekenis zijn. Technologie doormaakt een transformatie en de digitalisering zet door in een genadeloos tempo. Daarmee groeit ook de behoefte aan expertise en mensen die vorm kunnen geven aan een digitale toekomst. Overheid, banken, zorginstanties, onderwijs, entertainment en zelfs sport kan niet zonder IT.

Jij staat in de voorhoede van verandering in functies als:

 • Projectmanager digitale transformatie
 • Cloud architecten & engineers
 • Smart Industry consultants
 • AI specialisten & engineers
 • Software architecten & designers
 • System architecten & designers
 

 

Hoe aanmelden?

Je meld je aan voor de masteropleiding via www.studielink.nl.

Vanwege het beperkte aantal plaatsen wordt een zorgvuldige intake- en toelatingsprocedure gehanteerd. Tijdig inschrijven is dus van groot belang voor je eventuele toelating. 

Je levert een portfolio aan met aanvullende informatie dat het volgende bevat:

 • Een competentieprofiel, gebaseerd op het HBO-i Competence Framework. Dit is normaliter te vinden in de voorwaarden van je bacheloropleiding. Voor internationale studenten vereist dit het plotten van je competenties op het HBO-i framework. Ook andere professionele competenties (niet-technisch) voeg je hieraan toe.
 • Een motivatiebrief waarin je toelicht waarom deze opleiding past bij jouw ontwikkeling en competenties. In het geval van onderwijs voor professionals motiveer je ook jouw project of positie als passend bij de opleiding.
 • Curriculum vitae (CV).

Je portfolio wordt beoordeeld op je competenties, toelichting en achtergrond. Op basis hiervan word je ingepland voor een intakegesprek. Na dit gesprek wordt je inschrijving beoordeeld.

Uiterlijke aanmelddatum

Aanmelden voor de september instroom bij voorkeur voor 1 april. Uiterlijke aanmelddatum is 1 mei. Er vinden twee intakerondes plaats met intakegesprekken in april en in mei. Deadline voor aanleveren portfolio voor de eerste ronde is 8 april en voor de tweede ronde 8 mei. De intakegesprekken worden gepland tussen 10 en 20 april en tussen 10 en 20 mei.

Aanmelden voor de februari instroom bij voorkeur voor 1 november. Uiterlijke aanmelddatum is 1 december. Er vinden twee intakerondes plaats met intakegesprekken in november en in december. Deadline voor aanleveren portfolio voor de eerste ronde is 8 november en voor de tweede ronde 8 december. De intakegesprekken worden gepland tussen 10 en 20 november en tussen 10 en 20 december.

 

Agenda

Online voorlichting
21, 22, 23 nov 2023

 

Meer weten?

Heb je een specifieke vraag over deze Master? Wij helpen je graag verder!