Verkorte bachelor Leraar Pedagogiek

De verkorte bachelor Leraar Pedagogiek is een modulaire deeltijdopleiding, waarbij je diverse modules van de bachelor Leraar Pedagogiek volgt. Per jaar volg je (meestal) 2 modules van ieder 30 ects. Deze verkorte opleiding is bestemd voor studenten met een diploma van een verwante bacheloropleiding, die een tweedegraads lesbevoegdheid in de Pedagogiek willen behalen. Afhankelijk van jouw vooropleiding duurt deze opleiding 1 tot 2 jaar. Je kunt deze opleiding zowel in Sittard als in Tilburg volgen.

Wanneer je in het bezit bent van een AD PEP diploma, dan is het mogelijk om de opleiding in 2,5 jaar af te ronden (150 EC). Je stroomt in het tweede leerjaar in. Hieronder is inzichtelijk gemaakt hoe de opleiding er globaal uitziet.

  • Leerjaar 2: Je volgt twee ABV keuzemodules tegelijkertijd gedurende het hele jaar.
  • Leerjaar 3: Je volgt het gehele jaar de verplichte Lerop module ‘’Meesterschap’’. Daarnaast volg je een halfjaar de verplichte module ‘’Loopbaanleren’’ en een halfjaar de verplichte module ‘’Onderwijsinnovatie’’.
  • Leerjaar 4: Je volgt gedurende een halfjaar de verplichte module ‘’Onderzoekende Professional’’.


Wanneer je in het bezit bent van een voltooide bachelor Social Work (profiel welzijn en samenleving en zorg), Culturele en Maatschappelijke Vorming, Maatschappelijk Werk en Dienstverlening en Toegepaste Psychologie, dan is het mogelijk om de opleiding in 2 jaar af te ronden (120 EC). Je stroomt in het derde leerjaar in. Hieronder is inzichtelijk gemaakt hoe de opleiding er globaal uitziet.

  • Leerjaar 3: Je volgt twee ABV keuzemodules tegelijkertijd gedurende het hele jaar.
  • Leerjaar 4: Je volgt het gehele jaar de verplichte Lerop module ‘’Meesterschap’’. Daarnaast volg je een halfjaar de verplichte module ‘’Loopbaanleren’’ en een halfjaar de verplichte module ‘’Onderwijsinnovatie’’.


Wanneer je in het bezit bent van een voltooide bachelor Pedagogiek, Social Work (profiel jeugd), Sociaal Pedagogische Hulpverlening, of een universitaire bachelor Pedagogische Wetenschappen of Master Pedagogiek, dan is het mogelijk om de opleiding in één jaar af te ronden (60 EC). Hieronder is inzichtelijk gemaakt hoe de opleiding er globaal uitziet.

  • Je volgt het gehele jaar de verplichte Lerop module ‘’Meesterschap’’. Daarnaast volg je een halfjaar de verplichte module ‘’Loopbaanleren’’ en een halfjaar de verplichte module ‘’Onderwijsinnovatie’’.


Wanneer je in het bezit bent van een voltooide bachelor PABO (leraar basisonderwijs), dan is het mogelijk om de opleiding in één jaar af te ronden (60 EC). Hieronder is inzichtelijk gemaakt hoe de opleiding er globaal uitziet.

  • Je volgt een halfjaar de verplichte module ‘’Loopbaanleren’’ en een halfjaar de verplichte module ‘’Onderwijsinnovatie’’. Daarnaast volg je één ABV keuzemodule gedurende het hele jaar.


Verplicte Modules voor de Lerarenopleiding Pedagogiek:

Lerarenmodule 'Meesterschap'

In deze module leer je didactische vaardigheden, oftewel de kunst van het lesgeven. Denk hierbij aan een lesvoorbereiding maken, verschillende werkvormen, toetsing en groepsdynamica. Ook is er aandacht voor jouw ontwikkeling als docent pedagogiek: Wat voor leraar wil jij zijn en hoe kun je daar komen?

Lerarenmodule 'Loopbaanleren en Onderwijsinnovatie'

''Loopbaanleren'' richt zich op het voeren van loopbaangesprekken en het bijdragen aan de te ontwikkelen beroepsidentiteit/loopbaanidentiteit waarbij een beroepskritische houding wordt gecreëerd en je in staat bent om de mentorrol/rol als coach te vervullen.

''Onderwijsinnovatie'' richt zich op de context van de samenleving waarbij de schoolorganisatie centraal staat. Je levert middels een verbetervoorstel en vanuit inhoudelijke expertise, in samenwerking met collega's en de omgeving, een bijdrage aan de breedte, de samenhang en actualiteit van het curriculum.

Werkplekleren

Bij elke module die je bij de opleiding Leraar Pedagogiek gaat volgen, is het belangrijk dat je ervaring opdoet in de praktijk. Daarom ga je per module 4 uur per week in het mbo stagelopen. We noemen dat werkplekleren. Als je dus de modules ‘Meesterschap’ en ‘Loopbaanleren en Onderwijsinnovatie’ volgt, dan gaat het om 8 uur per week. Dat mag op één dag zijn maar dat kun je ook verspreiden over twee dagdelen.

Als student regel en zoek je de werk(ervarings)plek zelf. Mocht het niet lukken om een werk(ervarings)plek te regelen, dan kunnen wij je uiteraard in contact brengen met mensen in het werkveld.

Instroom vanuit niet-verwante hbo-opleiding

Voor studenten met een afgeronde niet-verwante hbo-opleiding zal door de examencommissie in overleg met de studieadviseur een studieroute voorgesteld worden.

Meer informatie en aanmelden

Wil je meer weten over deze opleiding, neem dan contact op met de administratie via pedagogiektilburg@fontys.nl of pedagogieksittard@fontys.nl.
Lees meer over studiekosten en subsidieregelingen. Wil je een open dag bezoeken? Meld je hier aan.
Aanmelden voor de opleiding doe je via Studielink.

Sfeerafbeelding Fontys

Wegens nog niet accepteren van de cookies is de YouTube video niet zichtbaar.

Oud-student Pinar Yalan

"Je leert niet om leraar te zijn, maar om de leraar uit jezelf te halen"