► Praktijk Samenwerken aan weerbaarheid: WIsH

Primair onderwijs: Het WiSH project

Sinds 2014 wordt op vrijwel alle (43) basisscholen in Den Bosch het programma “Weerbaarheid In ’s-Hertogenbosch” (WIsH) uitgevoerd in de groepen 6. Dit programma wordt beleidsmatig en financieel ondersteund door de gemeente. Kenmerkend is gezamenlijk uitvoeren van een (sociale) weerbaarheidstraining in de klas door de leerkracht (interne WIsH trainers) samen met een weerbaarheidsspecialist (veelal afkomstig uit de jeugdhulpverlening), gericht op preventie én vroeg-signalering van gedragsproblemen.

Samenwerken aan weerbaarheid (WiSH)

Wegens nog niet accepteren van de cookies is de YouTube video niet zichtbaar.

Bij de WIsH training vindt het aanleren van weerbaarheid in gezamenlijkheid plaats, teneinde eraan bij te dragen gedragsproblemen bij kinderen te voorkomen. Door samen de training uit te voeren, kennis en speciale professionaliteit van de weerbaarheidsspecialisten (dit zijn veelal getrainde jeugdhulpverleners) en onderwijs te delen, kunnen professionals hun eigen vaardigheden verbeteren.
Sfeerafbeelding Fontys
Het WIsH programma bestaat uit een lessencyclus van acht theoretische- en acht praktijklessen. De methode WIsH is ontwikkeld vanuit verschillende bestaande programma’s op het gebied van de sociale weerbaarheid, zoals het project Marietje Kessels en de methode Rots en Water. Het samenwerkingsverband De Meierij coördineert het WIsH programma en organiseert de intervisie en scholing van de leerkrachten en de externe professionals. Het doel van het onderzoek in het primair onderwijs is om ouders meer bij het programma WIsH te betrekken en om de implementatie van WIsH beter te borgen in de gehele schoolorganisatie en binnen de leerlijn voor sociaal en emotioneel leren.

Onderzoeksverslag

Poster

De interventie