Formatieve feedbackprocessen

Het doel van onze PLG feedbackgeletterdheid is het verbeteren van het formatieve feedbackproces. Daarbij gaat het in eerste instantie om het professionaliseren van de wijze waarop studenten omgaan met feedback.

Sfeerafbeelding Fontys

Affectieve feedback

Het hanteren van feedback kent een affectieve, cognitieve en regulatieve component. Wij willen ons primair focussen op de affectieve kant ervan. Daarbij gaat de aandacht in eerste instantie uit naar attributies en emotieregulatie. Een relatie met self-efficacy ligt daarbij voor de hand. Het doel is dat studenten verschil ervaren in de wijze waarop zij feedback hanteren. Concreet betekent dit dat zij met minder angst en meer vertrouwen feedback vragen, waarderen en weten te benutten in het formatieve leerproces. Dit veronderstelt de ontwikkeling van een reëlere grondhouding ten aanzien van het vragen en ontvangen van feedback.

Sfeerafbeelding Fontys

Onderzoeksvraag

Als docenten van basisteam Academische Pabo Tilburg onderzoeken we de vraag "Hoe kunnen we nieuwsgierigheid naar feedback bevorderen als tutor?" en daarmee terughoudendheid voorkomen en/of tegengaan? Omdat we de vraag ook op onszelf willen betrekken hanteren we ook de vraag: “Hoe kunnen we professionele nieuwsgierigheid naar feedback bevorderen?”

We denken vanuit onze persoonlijke expertise en ervaring op zoek te kunnen gaan antwoorden in de literatuur en bij experts op het gebied van onder andere: NLP, Socratische gesprekken, Executieve functies, Attributie theorie en Professionele identiteit. Vanuit deze theoretische onderbouwing doen we in de praktijk verder onderzoek.

Startpunt voor onze studie was het artikel van Joske Slaghuis: “Invloed van een mastery-avoidance doeloriëntatie op het ontvangen van feedback in termen van emoties en inhoud van communicatie tussen tweetallen”. Van daaruit zijn we door gaan praten over nieuwsgierigheid en hebben we met Danae Bodewes een gesprek gevoerd over haar onderzoek. Ook hebben we het model van de cirkel van invloed en betrokkenheid van Covey onder de loep genomen om in de gesprekken met studenten te kunnen benutten.

De focus/stelling die we hanteren is: “In reflectie, als onderdeel van tutorbegeleiding, zal de student gebruikmaken van de cirkel van invloed en betrokkenheid en dat zal leiden tot ontwikkeling naar zijn/haar professionele nieuwsgierigheid naar feedback.”

Sfeerafbeelding Fontys

We willen komend jaar tot aanbod komen (per opleidingsfase) waarbij we tools en modellen inzetten om zo tot antwoorden te komen.

Maar wij doen bij dezen een oproep aan u. Heeft u input voor ons (vragen, bemerkingen, ideeën, suggesties voor literatuur en tools) die hier aan bij kunnen dragen? En ook…. Waar bent u nieuwsgierig naar als u deze onderzoeksrichting leest?

Laat het weten via Claske Kordelaar: c.kordelaar@fontys.nl.