Binnen taalontwikkelend opleiden richten we ons, via alle docenten en werkveldpartners, op het ontwikkelen van een brede professionele taal-/denkvaardigheid van aankomende leraren basisonderwijs. We streven naar het bereiken van mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid op 4F-niveau. Het ontwikkelen van kennis die nodig is voor de ontwikkeling van het vakmanschap en meesterschap van een leraar basisonderwijs gaat gepaard met het ontwikkelen van de taalvaardigheid die nodig is om over die kennis te kunnen denken, praten en schrijven. In het werken met studenten aan deze brede professionele taal-denkvaardigheid hanteren we vier uitgangspunten:

Sfeerafbeelding Fontys

Dan hebben we het over interactie tussen docent en student en interactie tussen studenten. Via een rijk aanbod van vakkennis worden studenten uitgedaagd te denken, spreken en schrijven over het vak en kunnen docenten gerichte feedback geven op de manier waarop studenten (talig) grip krijgen op de vakinhoud.

Sfeerafbeelding Fontys

Wanneer een student over bepaalde kennis en kennisrelaties schriftelijk moet communiceren, is het helpend om die kennis en kennisrelaties eerst mondeling te leren weergeven, in interactie met anderen.

Sfeerafbeelding Fontys

Dit betekent dat we studenten leren grip te krijgen op het doel van een (mondelinge of schriftelijke) tekst en de kenmerkende opbouw die daarmee gepaard gaat. Het ontwikkelen van inzicht in tekstsoorten speelt hierbij een belangrijke rol.

Sfeerafbeelding Fontys

Het regelmatig inbouwen van werkvormen die studenten aanzetten om complexe taal te gebruiken en te lezen, is een voorwaarde voor het ontwikkelen van het 4F-niveau binnen alle vakgebieden.

Sfeerafbeelding Fontys

Feedback is een krachtig middel om tussentijds de ontwikkeling van het 4F-niveau te stimuleren. Door veel te oefenen met taal en teksten en daar steeds tussentijdse feedback op te krijgen, ontwikkelen studenten hun taal-/lees-/denkvaardigheid.

Sfeerafbeelding Fontys

Stimulerende en richtinggevende hulpmiddelen

Hieronder vind je hulpmiddelen die we inzetten om alle docenten en werkveldpartners te ondersteunen in het ontwikkelen van die brede professionele taaldenkvaardigheid bij studenten.

Meer inspiratie per vakgebied